Sökning: "artister"

Visar resultat 1 - 5 av 181 uppsatser innehållade ordet artister.

 1. 1. "Sociala medier är magi för en musiker"

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jon Karlsson; Johanna Lindell; Johan Nikolai; [2019]
  Nyckelord :Självständig artist; marknadsföring; skivbolag; kontroll; musikbranschen; relation; samarbete; sociala medier; värdeskapande; indiebolag; Business and Economics;

  Sammanfattning : Titel: “Sociala medier är magi för en musiker” - En kvalitativ studie om samarbetet mellan artister och skivbolag, samt de framstående orsaker som satt relationen i förändring Kurs: FEKH29 Företagsekonomi: Examensarbete i marknadsföring på kandidatnivå, 15 hp. Författare: Jon Karlsson, Johanna Lindell & Johan Nikolai Handledare: Oskar Christensson Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka marknadsföringens betydelse för samarbetet mellan skivbolag och artister. LÄS MER

 2. 2. Mellersta skiktet i musiklivets pyramid : En studie av produktions- och resurscentrum för populärmusik

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Ljud- och musikproduktion

  Författare :Viktor Bergdahl; [2019]
  Nyckelord :BD Pop; Dalapop; konstvärld; kulturpolitik; produktions- och resurscentrum; populärmusik;

  Sammanfattning : Under de senaste tio åren har det uppkommit ett antal organisationer som säger sig verka för att artister inom populärmusikgenrerna skall få större möjligheter att utvecklas och ta nästa steg i sina karriärer. Med utgångspunkt i denna utveckling var studiens syfte att undersöka hur produktions- och resurscentrum för populärmusik utformas och upprätthålls samt hur deras arbete påverkar villkoren för- och skepnaden av musikerkarriärer inom populärmusikgenrerna. LÄS MER

 3. 3. "Vi är kreativitet" - en studie om kvinnliga låtskrivares skapandeprocesser och pedagogiska tankar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Dianna Fischer Bennekov; Moa Hörngren Widing; [2019]
  Nyckelord :Flow; Kreativitet; Musikpedagogik; Musikskapande; Pedagogik; Skapandeprocess; Utbildningsvetenskap; Creativity; Creative Process; Educational Science; Music Education; Pedagogy; Songwriting; Social Sciences; Performing Arts;

  Sammanfattning : I denna studie får vi genom åtta intervjuer en inblick i musikskapandet hos kvinnliga artister och musiklärare. Vi undersöker hur deras skapandeprocesser ser ut, deras syn på kreativitet och musikskapande samt vilka metoder de använder i sitt låtskrivande. LÄS MER

 4. 4. Att skapa till mig själv istället för att skapa till andra : Ett examensarbete om att skriva och producera musik till mig själv och andra.

  Kandidat-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik- och medieproduktion

  Författare :Max Sjödin; [2019]
  Nyckelord :Co-writing; låtskrivande; musikproduktion; songwriting;

  Sammanfattning : Jag har länge skrivit pop-musik till andra artister, ofta i session tillsammans med andra låtskrivare, men varje gång jag försökt skriva musik som jag själv ska framföra har det tagit stopp. Jag bestämde mig för att ta itu med detta och utmana mig själv att övervinna de hinder som ofta dyker upp. LÄS MER

 5. 5. Vem kan bli rockstjärna? : En kvalitativ innehållsanalys av genus inom musikjournalistik

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

  Författare :Linn Koch-Emmery; [2019]
  Nyckelord :Kritisk diskursanalys; genus; musikjournalistik; populärmusik;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker hur musikjournalistik framställer manliga och kvinnliga artister inom genren rockmusik i syfte att undersöka hur dessa representeras i förhållande till deras kön. Studiens material baseras på sammanlagt tio artiklar från magasinen Pitchfork och Rolling Stone Magazine. LÄS MER