Sökning: "Jonas Levin"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Jonas Levin.

 1. 1. Kommunikation och motivation i skogsentreprenad : eventuell påverkan på lönsamheten

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Forest Products

  Författare :Jonas Johansson; Staffan Levin; [2013]
  Nyckelord :Finansiella mått; utvecklingspotential; företagande;

  Sammanfattning : Skogsentreprenörsbranschen beskrivs ofta som olönsam och med dålig arbetsmiljö. Den har ett starkt fokus på kostnadsreduktion, produktivitet och teknisk utveckling. Det finns studier som identifierar var det finns brister och vad som kan göras för att öka lönsamheten. LÄS MER

 2. 2. Att övertyga på 140 tecken - En studie av Carl Bildts användning av Twitter

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Retorik

  Författare :Jonas Levin; [2012]
  Nyckelord :Retorik; Twitter; Agendasättning; Ethos; Sociala-medier; Fronesis; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : The study investigates Carl Bildt, the Swedish minister of foreign affairs, use of the social media tool Twitter and its rhetorical usage. The study uses a neo-Aristotelian method and the artefact being studied is one month of tweets by Bildt. LÄS MER

 3. 3. Intäktsförluster på grund av minskad volymproduktion orsakad av älg- och kronviltsbete i Kolmården

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Forest Resource Management

  Författare :Jonas Johansson; Staffan Levin; [2012]
  Nyckelord :Jaktvärden; skogsskador; Holmen Skog; klövvilt;

  Sammanfattning : Det har länge forskats på hur klövviltsbete påverkar skogen och framförallt de skador som uppstår vid bete. Av olika anledningar har dock ingen konsensus kring betesskadeproblematiken uppnåtts. LÄS MER

 4. 4. Rekommendationskulturens spelregler - En studie i individers inflytande över vänner i valet av film

  L2-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Jonas Levin; Joakim Runeson; [2012]
  Nyckelord :identitetsskapande; populärkultur; rekommendationskultur; delning; opinionsbildare; relationsbyggande; påverkan; film; Social Sciences;

  Sammanfattning : Film är ett ämne som berör och konsumeras av indivier från olika bakgrunder, kön och ålder. Uppsatsförfattarna har identifierat en tendens att individer gärna rekommenderar filmer till varandra och genom detta påverkar individers beslutsprocess. LÄS MER

 5. 5. "Plockar man bort en, lägger sig de andra" - En studie om beteendesmitta på låsbar institution

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Linn Billsten Palmberg; Annie Steffert; [2012]
  Nyckelord :Contagious behavior; special youth institution; Erving Goffman; Claes Levin; total institutions; dramaturgical perspective; teenage girls; Social Sciences;

  Sammanfattning : Author: Linn Billsten Palmberg, Annie Steffert Title: “Plockar man bort en, lägger sig de andra” – En studie om beteendesmitta på låsbar institution Supervisor: Jonas Ringström Assessor: Lars Harrysson Every year, around 1300 children and young people are placed in one of SiS special youth institutions in Sweden because of drug addiction, criminality and destructive behavior. These institutions have been criticized by Levin (1997) among others, because the treatment results are often disappointing and may in many cases lead to worsening problems among adolescents. LÄS MER