Sökning: "Kajsa Olsson"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden Kajsa Olsson.

 1. 1. Den multifunktionella byggnadens roll i ett socialt hållbart kvarter

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY); Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

  Författare :Andreas Olsson; Kajsa Spetz; [2020]
  Nyckelord :social sustainability; multifunctional; mixed use; maslow s hierarchy of needs; icon; arenastaden; spektrum; nya hovås; social hållbarhet; multifunktionell; mixed use; maslows behovstrappa; icon; arenastaden; spektrum; nya hovås;

  Sammanfattning : Denna studie handlar primärt om social hållbarhet som är ett stort och omfattande begrepp. I dagens stadsplanering används begreppet i ett bredare perspektiv. Studien har som syfte att fokusera mer ingripande på social hållbarhet för enskilda multifunktionella byggnader, genom att samla in kunskap om ämnet och belysa innebörden. LÄS MER

 2. 2. Vem bär ansvaret vid rättsliga fel enligt lag och avtal?

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS); Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Kajsa Olsson; Fanny Mäkelä; [2020]
  Nyckelord :rättsligt fel;

  Sammanfattning : Arbetet har som syfte att ta reda på vem som ansvarar för rättsligt fel enligt lag och avtal och om det skiljer sig åt i fast respektive lös egendom. Som utgångspunkt har säljaren att svara för de rättsliga fel som kan komma att upptäckas och en köpare har att förvänta sig en bostad fri från belastningar. LÄS MER

 3. 3. Yrkesverksammas upplevelser av sina förutsättningar för arbetet med våldsutsatta kvinnor i missbruk inom ideell sektor : En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Socialt arbete; Södertörns högskola/Socialt arbete

  Författare :Kajsa Olsson Panzar; Lovisa Nordén Ejderstav; [2018]
  Nyckelord :Non-profit; professionals; abused women; addiction; ideell sektor; yrkesverksamma; våldsutsatta kvinnor; missbruk;

  Sammanfattning : Studien syftar till att försöka förstå vilka förutsättningar yrkesverksamma inom ideella organisationer upplever sig ha i arbetet med målgruppen - våldsutsatta kvinnor i missbruk. Vilka kontexter de yrkesverksamma upplever att deras ideella organisationer verkar inom samt hur de agerar i förhållande till samma kontexter i arbetet med målgruppen. LÄS MER

 4. 4. Från kris till kunskap

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Kajsa Ulfsdotter; Hanna Olsson; [2018]
  Nyckelord :Organisationslärande; kriskommunikation; efterkrisfasen; digitala medier; meningsskapande; single och double loop-lärande; resiliens; terrorism; Polismyndigheten; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna studie ämnade att undersöka efterkrisfasen hos Polismyndigheten, och hur Polisen har dragit lärdomar från terrordådet på Drottninggatan den 7 april 2017. Vidare undersöktes även hur lärdomarna har kommunicerats inom organisationen samt vilken syn Polisen har på kommunikation och lärande i digitala medier. LÄS MER

 5. 5. Hälsoförskola - från vision till pedagogisk praktik : Att bygga upp en ny pedagogisk profil från grunden

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Therese Olsson; Kajsa Ek; [2018]
  Nyckelord :Hälsoförskola; Hälsopromotion; Måltidspedagogik; Holism; Organisationsteori; Förändringsarbete;

  Sammanfattning : I den nya läroplanen som träder i kraft sommaren 2019 skrivs hälsa och välbefinnande fram som ett prioriterat perspektiv som ska utgöra en naturlig del av barnens vardag på förskolan. Läroplanen ger dock inga direktiv gällande innebörden i begreppen ”hälsa” och ”välbefinnande” eller vad detta kan innebära i förskolans verksamhet. LÄS MER