Sökning: "Karl har"

Visar resultat 1 - 5 av 909 uppsatser innehållade orden Karl har.

 1. 1. Upplevelsebaserat lärande och EU : En litteraturstudie om simuleringar och ett komplext politiskt system

  M1-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Karl-Johan Alexandersson; Anton Karlsson; [2024]
  Nyckelord : Samhällsvetenskap ; Utbildningsvetenskap ; Pedagogik ; Simuleringar ; EU ; Europeiska unionen ;

  Sammanfattning : Inom samhällskunskapen i svensk skola ställer sig EU-undervisningen till synes vid sidolinjen. De studier som har gjorts på området visar på att det är ett ämne som få elever eller lärare är särskilt entusiastiska kring. Vidare tyder forskningen på att den undervisning som bedrivs om ämnet sällan är särskilt djupgående. LÄS MER

 2. 2. Ambulanssjuksköterskors erfarenheter av att samverka med polismyndigheten i ärenden som involverar patienter med psykisk ohälsa

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Anders Karl-Erik Willysson; Sandra Lilja; [2024]
  Nyckelord :Ambulance nurse; collaboration; teamwork; Police Authority; mental ill-health.; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Psykisk ohälsa är ett generellt växande problem och en ökning i antalet ärenden indexerade som psykisk ohälsa har noterats de senaste åren. Ambulanssjukvården och polismyndigheten samverkar vid olika händelser, för att säkerställa adekvat utförande av samhällsuppdrag. LÄS MER

 3. 3. “Det finns ju hallar och det finns ju hallar…” : Idrottslärares upplevelser om att bedriva en likvärdig undervisning utifrån skilda materiella förutsättningar.

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Simon Rosshagen; Karl-Viktor Söderquist; [2024]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Purpose and questions: The purpose of the study is to analyze physical education teachers' experiences of teaching with varying material conditions. Additionally, the study aims to explore how various material conditions are managed to ensure equivalent education. LÄS MER

 4. 4. "Ingen kommentar" ser inte jag som något bra. : En antropologisk undersökning om förvaltning i Västra Jämtlandsfjällen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kulturantropologi och etnologi

  Författare :Karl Holmberg; [2024]
  Nyckelord :dwelling; jämtland; renskötare; besöksnäring; svenska turistföreningen; förvaltning; byråkrati; multifunktionella landskap; temporalitet;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker hur formuläret Organiserad Verksamhet i Renbetesfjäll inom förvaltning i Västra Jämtlandsfjällen förstås och används av människor som arbetar i besöksnäringen och i småföretagande. Med intervjuer som empiriskt material diskuterar studien hur begreppen funktion och struktur är relaterade till dominerande idéer i områdets förvaltning. LÄS MER

 5. 5. Vad får socialsekreteraren att stanna kvar? : Arbetsmiljöfaktorer som leder till personalretention inom myndigheten barn och unga

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Hälsohögskolan

  Författare :Tomas Johansson; Rickard Nord; [2024]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Title: What makes the social worker remain? - Work environmental factors leading to retention of personnel within the authority of children and youth Authors: Tomas Johansson & Rickard Nord Supervisor: Karl Hedman The purpose of this study is to examine the health factors that experienced social workers value in their workplaces. This is to create a clearer picture of what it is that creates a good working environment and a healthy workplace. LÄS MER