Sökning: "Karlqvist"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade ordet Karlqvist.

 1. 1. Fönster mot den allmänkyrkliga traditionen, eller en spegel av samtiden? : En innehållsanalytisk granskning av spontanremisserna till kyrkohandboksförslaget 2016

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikation

  Författare :Maria-Helena Karlqvist; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den 23 november 2017 beslutade kyrkomötet att anta en ny kyrkohandbok för Svenska kyrkan. Vägen till beslutet har varit allt annat än rak, samtidigt som den återspeglat ett djupt engagemang, både inom och utanför Svenska kyrkan. LÄS MER

 2. 2. Eleverna i gränslandet : En specialpedagogisk studie av pedagogiska anpassningar inom skolans undervisningskultur

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Linda Axelsson Karlqvist; Terese Becker; [2019]
  Nyckelord :grundskola; grundsärskola; gränslandet; pedagogiska anpassningar; sociokulturella teorin.;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att lyfta fram vilka pedagogiska anpassningar lärare gör för att nå eleverna i gränslandet mellan de båda skolformerna grundskola och grundsärskola. Metodansatsen är inspirerad av fenomenografi och den teori som arbetet vilar på är den sociokulturella teorin som Vygotskij ses som grundare för. LÄS MER

 3. 3. Mammans behov av stöd vid vård av prematurt barn på neonatalvårdsavdelningen

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Sofie Karlqvist; Anja Sörhuus; [2017]
  Nyckelord :Mamma; Neonatal; Prematur; Sjuksköterska; Stöd;

  Sammanfattning : Bakgrund Barn födda före graviditetsvecka 37 benämns som prematura och kan komma att behöva vård på en neonatalvårdsavdelning. En mycket förtidig födsel kommer ofta oväntat. LÄS MER

 4. 4. Förändringstider i organisationer - två gruppers upplevelser av att befinna sig i en stundande organisationsförändring

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Max Kaymak; Martin Karlqvist; [2017]
  Nyckelord :Organizational psychology; organizational change; organizational culture; organizational hierarchies; phenomenology; thematic analysis.; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of the study was to explore experiences of being in an organization facing an organizational change and to see what differences in experiences of the phenomenon exist between two different groups within the same organization. Semi-structured interviews were conducted with eight employees in an organization, four of whom were workshop workers and four salaried employees. LÄS MER

 5. 5. Fångstområdesanalys

  Kandidat-uppsats, SLU/School for Forest Management

  Författare :Stephanie Karlqvist; [2016]
  Nyckelord :råvaruanskaffning; inköp; marknadsandel;

  Sammanfattning : This survey aims to investigate the timber catch area of a private owned sawmill held by VIDA. In order to provide their sawmills with timber, Vida has a commodity company called VIDA Skog AB. This company is responsible for purchases of timber from individual forest owners. LÄS MER