Sökning: "Läckberg"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade ordet Läckberg.

 1. 1. TRADUIRE LA CULTURE – UNE TÂCHE IMPOSSIBLE ? Une étude sur la traduction des référents culturels dans la traduction française d’un roman policier de Camilla Läckberg

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Klara Pettersson; [2021-09-09]
  Nyckelord :Franska; kulturella referenser; översättningsstrategier; Läckberg;

  Sammanfattning : Denna studie har som syfte att skapa bättre förståelse för hur översättning mellan två språk går till och vilka problem den kulturella aspekten kan orsaka. Den syftar också till att bidra till forskningsfältet om översättning av kulturspecifika referenser och dess resultat kommer att jämföras med resultaten från tidigare forskning. LÄS MER

 2. 2. Negativa kundreaktioner på Facebook : En studie om Adlibris digitala marknadsföringskampanj med Camilla Läckberg

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Oliver Graff; Johan Baude; [2021]
  Nyckelord :Kundengagemang; Negativt kundengagemang; Sociala medier; Digitala marknadsföringskampanjer; Facebook; Adlibris;

  Sammanfattning : Studien syftar att undersöka hur olika faktorer får kunder att uttrycka negativa åsikter om företag på sociala medier i samband med digitala marknadsföringskampanjer. Genom att studera kommentarer på Facebook avseende Adlibris digitala marknadsföringskampanj med Camilla Läckberg ämnar studien att utvidga den teoretiska förståelsen för negativt kundengagemang och bygga vidare på tidigare forskning. LÄS MER

 3. 3. Open Banking Loyalty A qualitative study on customer loyalty in retail banking.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Albin Läckberg; Timothy Larsson; [2020-06-23]
  Nyckelord :Open Banking; Customer Loyalty; Trust; Satisfaction; Switching costs;

  Sammanfattning : MSc in Marketing and Consumption.... LÄS MER

 4. 4. Étude comparative de prépositions suédoises et françaises dans Lejontämjaren de Camilla Läckberg et dans sa traduction en français

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Franska

  Författare :Elias Swärd; [2019]
  Nyckelord :traductologie; prépositions; langue source suédois; langue cible français; syntagme régi; généralisation sémantique;

  Sammanfattning : Le but de ce mémoire est d’étudier les relations entre les prépositions en suédois et en français. Les prépositions sont classifiées selon différentes catégories selon leur rôle syntaxique dans la phrase. LÄS MER

 5. 5. Grammatik på liv och död : En process- och deltagarinriktad textanalys av bästsäljande spänningslitteratur

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Pontus Wiitavaara; [2015]
  Nyckelord :systemisk-funktionell grammatik SFG ; transitivitet; ergativitet; agentivitet; processtyper; deltagare; dynamisk potential; skönlitteratur; könsroller;

  Sammanfattning : Skönlitterära texter bidrar till att definiera vilka sociala identiteter, och därmed könsroller, som är möjliga i samhället (Fairclough 2010:75). Undersökningen syftar till att medvetandegöra hur könsroller, och maktstrukturer mellan dessa, reproduceras genom den grammatiska kodningen av romanpersoner i spänningslitteratur. LÄS MER