Sökning: "Kundengagemang"

Visar resultat 1 - 5 av 39 uppsatser innehållade ordet Kundengagemang.

 1. 1. Interaktion och kommunikation på sociala medier i Sverige, en del av modebranschens marknadsföringsstrategi : En kvalitativ studie om kundernas tankar gällande företagens sociala medier

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Lawnd Ali; Camilla Nee; [2022]
  Nyckelord :Sociala Medier; Kundengagemang; Sociala media Marknadsföringsaktiviteter; Interaktion Kommunikation;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Titel: Interaktion och kommunikation på sociala medier i Sverige,  en del av modebranschens marknadsföringsstrategi - En kvalitativ studie om kundernas tankar gällande företagens sociala medier Nivå: Examensarbete på Grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi Författare: Lawnd Ali och Camilla Nee Handledare: Peter Ek Datum: 2022 - Januari Syfte: Syftet med detta arbete är att undersöka kundernas perspektiv på den roll som interaktionen och kommunikationen spelar när det kommer till modeföretagens marknadsföring inom sociala medier i Sverige. Studiens forskningsfråga innefattas av; Vad anser användare av sociala medier om modeföretagen inom Sveriges användning av sina sociala medier som marknadsföring när det kommer till kommunikation, interaktion och kundengagemang? Metod: Uppsatsen innefattas av en kvalitativ metod med deduktiv ansats, där det empiriska materialet samlats in genom semistrukturerade intervjuer genomförda via zoom och över telefon. LÄS MER

 2. 2. Att synas eller inte synas på sociala medier : En kvalitativ studie om hur sociala medier kan användas som marknadsföringskanal inom B2B

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Filippa Grünberger; Lovisa Lindqvist; [2021]
  Nyckelord :Fintech; social media; B2B; relationship marketing; customer engagement; Fintech; sociala medier; B2B; relationsmarknadsföring; kundengagemang;

  Sammanfattning : Bakgrund: Digitaliseringen har gett upphov till flertalet sociala medieplattformar för individer samt företag att kommunicera på, vilket kan ifrågasätta den traditionella marknadsföringen. Fintechbranschen är ett exempel på en bransch som tagit tillvara på de möjligheter som kommit med digitaliseringen. LÄS MER

 3. 3. Konsumenters upplevelse av företags användning av social media som en kanal för marknadsföringsaktiviteter : En kvalitativ intervjustudie på konsumenters upplevelse av social media, kundengagemang och personaliserad marknadsföring

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Sofia Georgeson; Nicole Holmes; [2021]
  Nyckelord :CRM; Customer Relationship Management; Social media; Socialt CRM; Kundengagemang; Personaliserad marknadsföring;

  Sammanfattning : Som ett resultat av att fler konsumenter idag befinner sig på social media samtidigt som fler företag strävar efter förbättrade kundrelationer har Socialt CRM (Customer Relationship Management) blivit en vital strategi för kundrelationer för företag. Socialt CRM är ännu ett relativt outforskat område som vid felaktig användning och implementering kan resultera i finansiella misslyckanden. LÄS MER

 4. 4. "Sharing is caring" : Kundengagemang som mål med content marketing

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Lejla Mujezinović; Alva Laurén; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Digitaliseringen har gjort att den traditionella marknadsföringen börjat tappa sin effekt och digital marknadsföring som det trendiga marknadsföringskonceptet content marketing har vuxit sig starkare. Trots att content marketing inte längre är ett nytt fenomen saknas det en enhetlighet från forskares definition av konceptet. LÄS MER

 5. 5. Kunden har alltid makt : – En studie av Customer Empowerments inverkan på företag inom retailbranschen.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Jacob Cedergren; Christin Rampeltin Molin; [2021]
  Nyckelord :Customer Empowerment; Customer Power; Customer Focus; Customer Orientation; Retail; Retail Industry; Customer Empowerment; Kundmakt; Kundfokus; Kundorientering; Retail; Retailbransch;

  Sammanfattning : Titel: Kunden har alltid makt – En studie av Customer Empowerments inverkan på företag inom retailbranschen.    Nivå: Examensarbete på Grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi    Författare: Jacob Cedergren och Christin Rampeltin Molin    Handledare: Anna Ljung och Akmal Hyder   Datum: 2021– januari      Syfte: Syftet med studien är att undersöka och analysera företagens uppfattning av Customer Empowerment och dess inverkan på företag inom retailbranschen. LÄS MER