Sökning: "Lina Fransson"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden Lina Fransson.

 1. 1. Att leva med långvarig smärta : En litteraturstudie om ett växande folkhälsoproblem

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Lina Fransson; Maria Vettese; [2020]
  Nyckelord :Acceptans; Erfarenhet; Individuell upplevelse; Kronisk smärta; Långvarig smärta; Strategier;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att leva med långvarig smärta är en individuell upplevelse. För många av de som är drabbade påverkar smärtan hela livsvärlden och vardagen. Detta orsakar inte bara lidande för individen, utan också stora kostnader för samhället. Syfte: Syftet var att belysa hur vuxna individer upplever att leva med långvarig smärta. LÄS MER

 2. 2. Fine scale habitat and movement patterns of javan slow loris (Nycticebus javanicus) in Cipaganti, West Java, Indonesia

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning

  Författare :Lina Fransson; [2018]
  Nyckelord :Fine scale habitat selection; trajectory; movement path; javan slow loris; Nycticebus javanicus; Conditional logistic regression; Step selection function; SSF; Java; Indonesia;

  Sammanfattning : Today biodiversity is rapidly decreasing and an increasing number of threatened species live in modified and human dominated landscapes. Therefore it is essential to learn more about how species cope with the changes of their habitat. LÄS MER

 3. 3. Den salutogena äldreomsorgen. : En kvalitativ studie om omsorgspersonalens arbetssätt.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Lina Fransson; [2015]
  Nyckelord :Salutogen; Äldreomsorg; Omsorgspersonal; Organisation;

  Sammanfattning : Titel: Den salutogena äldreomsorgen. – En kvalitativ studie om omsorgspersonalens arbetssätt. Författare: Lina FranssonAnledningen till studiens start, var när jag själv uppmärksammade hur en brukare inte gavs möjlighet till att utföra sysslor som hen egentligen klarar på egenhand. LÄS MER

 4. 4. Äggläggningspreferenser för honor av väddnätfjäril, Euphydryas aurinia, på området Bälsalvret, Gotland

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning

  Författare :Lina Fransson; [2015]
  Nyckelord :Euphydryas aurinia; Oviposition preferences; Succisa pratensis; Euphydryas aurinia; äggläggningspreferens; Bälsalvret; Succisa pratensis;

  Sammanfattning : This study aims to get a better understanding of the oviposition-behaviour of the butterflyMarsh Fritillary (Euphydryas aurinia), in the area Bälsalvret on the Island of Gotland. Thestudy may provide helpful information to aid the conservation of the species in the area andalso provide overall knowledge about the female’s preferences when it comes to choosingmicrohabitat and host plant for their eggs. LÄS MER

 5. 5. Äggläggningspreferenser för honor av väddnätfjäril, Euphydryas aurinia, på området Bälsalvret, Gotland

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning

  Författare :Lina Fransson; [2015]
  Nyckelord :väddnätfjäril; Euphydryas aurinia; beteende; reproduktion; bevarandebiologi; Gotland;

  Sammanfattning : This study aims to get a better understanding of the oviposition-behaviour of the butterfly Marsh Fritillary (Euphydryas aurinia), in the area Bälsalvret on the Island of Gotland. The study may provide helpful information to aid the conservation of the species in the area and also provide overall knowledge about the female’s preferences when it comes to choosing microhabitat and host plant for their eggs. LÄS MER