Sökning: "gruppstorlek"

Visar resultat 1 - 5 av 101 uppsatser innehållade ordet gruppstorlek.

 1. 1. Gruppstorlek i musikundervisning : Hur musiklärares didaktiska val påverkas av undervisning i hel- kontra halvklass

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle; Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Simon Svedmyr; Malin Nyberg; [2019]
  Nyckelord :Helklass; halvklass; gruppstorlek; musikundervisning; läroplan; individanpassning; ramfaktorer;

  Sammanfattning : Den här undersökningen behandlar ämnet gruppstorlek och hur musiklärares didaktisk val påverkas av gruppstorlekarna hel- och halvklass. Undersökningens underlag bygger på sex stycken kvalitativa intervjuer med musiklärare verksamma i grundskolan som arbetar eller har arbetat både i hel- och halvklass. LÄS MER

 2. 2. Vad är kunskap i musik? : en studie om musiklärares didaktiska val

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Birgit Mathea Hustad; [2018]
  Nyckelord :Musikdidaktik; musikundervisning; grundskolor; fenomenografi; undervisningsinnehåll; musikkunskap; musiklärare; styrdokument.;

  Sammanfattning : Detta självständiga arbete söker efter musiklärares uppfattningar om grundskolans obligatoriska musikundervisning – att undersöka hur musiklärare samtalar kring val av ämnesinnehåll och härleda kvalitetsuppfattningar, samt relatera dessa till en didaktisk kontext. Musiklärares vardag består av en mängd val. LÄS MER

 3. 3. Kalvhälsa i stora besättningar : rutiner för att uppfylla en god kalvhälsa i stora besättningar med kalvamma

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Johanna Bengtsson; [2018]
  Nyckelord :Kalvhälsa; stora besättningar; kalvamma; gruppstorlek; pulvermjölk; helmjölk;

  Sammanfattning : Inom mjölkproduktionen är det kalven som är framtiden, det är därför viktigt att den hålls frisk under sin uppfödningsperiod. Det finns många faktorer som påverkar om en besättning har en god kalvhälsa. LÄS MER

 4. 4. Pedagogers upplevelse av barngruppens storlek i förskola

  M1-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Louise Pettersson; [2018]
  Nyckelord :Barngrupp; fysisk miljö; förskola; förskolemiljö; gruppstorlek; pedagog;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att ta reda på Pedagogers upplevelse av barngruppens storleks betydelse för barns utveckling och lärande i relation till den fysiska miljön i förskolan. För att svara på syftet användes en kvantitativ metod och för att nå ut till så många pedagoger som möjligt så gjordes en webbenkät. LÄS MER

 5. 5. "Är det bara jag som tänker?" : En studie om hur gruppstorlek och användandet av laborativt material påverkar elevernas möjligheter att arbeta med och lösa matematiska problemlösningsuppgifter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Josefin Gustafsson; Angelica Ogesjö; Matilda Olofsson; [2018]
  Nyckelord :problemlösning; matematikundervisning; sociokulturell teori; socialt samspel; educational design research; designprinciper; gruppstorlek; laborativt material;

  Sammanfattning : Arbetet är en form av educational design research med fokus på problemlösningsuppgifter i matematikundervisningen med utgångspunkt i det sociala samspelet. Studien utgår från en tidigare genomförd litteraturstudie där aspekter som är centrala för elevernas utveckling av problemlösningsförmågan lyftes fram. LÄS MER