Sökning: "Linnea Silver"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Linnea Silver.

 1. 1. Fysisk aktivitet och stillasittande på arbetsplatser - En litteraturstudie om interventioner på arbetsplatser med intentionen att minska stillasittande och öka fysisk aktivitet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Linnea Silver; [2020-09-04]
  Nyckelord :Folkhälsa; Stillasittande beteende; Fysisk aktivitet; Arbetsmiljö; Hälsopromotion; Public health; Sedentary behavior; Physical activity; Work environment; Health promotion;

  Sammanfattning : Introduction: Sedentary behavior is increasing and prolonged sedentary induces several health risks. Physical activity on the other hand induces several positive health effects. Aim: The aim of the study was to examine different interventions focusing on sedentary behavior and physical activity and the effect it might have. LÄS MER

 2. 2. Vilka potentiella behandlingsalternativ finns det mot bakteriella infektionssjukdomar som ligger i fas 2-3 studier eller som man bedriver forskning på?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Linnea Johansson; [2018]
  Nyckelord :antibiotika; nanopartiklar; nanopartikel; resistens; antibiotikaresistens; ENABLE; ENABLE-projektet;

  Sammanfattning : Resistance against antibiotics has become a global world problem. The effect of antibiotics is affected by the resistant bacteria and they cause infections that are difficult to treat. This is a major burden on the healthcare and leads to increased mortality. Globally, about 700,000 people die each year because of antibiotic resistance. LÄS MER

 3. 3. Energi- och klimatsimulering för nybyggnation av äldreboende med jämförelse mot BBR-krav och Miljöcertifiering

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :Linnéa Leppänen; [2018]
  Nyckelord :Miljöcertifiering; Energi i byggnader; BBR-krav;

  Sammanfattning : A nursing home for old people is going to be built in Edsbyn, a community in Hälsingland, Sweden. The building needs calculation of energy use to receive a building permit. Seven different indicators in Miljöbyggnad were also examined. Miljöbyggnad is a Swedish environmental certification a building can acquire. LÄS MER

 4. 4. En strukturell resa genom Narnia : -    En komparativ analys av struktur och genre i C.S Lewis två verkSilvertronen och Hästen och hans pojke

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Linnéa Hänninen; [2017]
  Nyckelord :Literary pedagogy; literary analysis; C.S Lewis; The Silver Chair; The Horse and;

  Sammanfattning : En strukturell resa genom Narnia: En komparativ analys av struktur och genre i C.S Lewis två verk Silvertronen och Hästen och hans pojke A structural trip through Narnia: A comparative analysis of structure and genre in C. LÄS MER