Sökning: "Linneuniversitet"

Visar resultat 1 - 5 av 37 uppsatser innehållade ordet Linneuniversitet.

 1. 1. Så påverkas Civilekonomstudenter på Linnéuniversitet av distansundervisning : En kvantitativ studie om produktivitet och effektivitet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Julia Jonsson; Sandra Petersen; Linn Nylander; [2022]
  Nyckelord :Distance learning; productivity; effectiveness; efficiency; corona pandemic; Distansundervisning; produktivitet; effektivitet; corona pandemin;

  Sammanfattning : During the previous two years, due to the current coronapandemic and constraints, the workplace for students drastically changed over a night. Teaching that in the term of “normal” was usually given and examined in the university now had the new reality of being exclusively provided and tested in digital forms. LÄS MER

 2. 2. Samband mellan ögonbesvär och synavstånd till smartphone : En studie av universitetsstudenter på Linnéuniversitet i Kalmar

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medicin och optometri (MEO)

  Författare :Filip Håkansson; Oskar Johansson; [2022]
  Nyckelord :Digital eye strain; Computer vision syndrom; CISS; ögonsymtom; Digital eye strain; Computer vision syndrom; enkätstudie; teckenstorlek;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie var att undersöka om ett kortare synavstånd till smartphone resulterar i mer ögonrelaterade symtom. Metod: Deltagarna var slumpmässigt tillfrågade mellan åldrarna 19 och 37 år. Deltagarna (n=63) fick svara på symtomenkäten Convergence insufficience symptom survey (CISS) gällande närseende och läsning. LÄS MER

 3. 3. Självstigma och attityder till hjälpsökande beteende bland sjuksköterskestudenter : Skillnader beroende på ålder, årskurs, och tidigare erfarenhet av psykologisk hjälp

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Samuel Björnermark; Tatsiana Aspman; [2021]
  Nyckelord :help-seeking attitudes; self-stigma; nursing students; seeking psychological help; Attityder till hjälpsökande beteende; självstigma; sjuksköterskestudenter; söka psykologisk hjälp;

  Sammanfattning : Denna studie syftade att öka kunskap om självstigma och attityder till att söka psykologisk hjälp bland svenska sjuksköterskestudenter, med anledningen av de höga sjukskrivningstalen bland sjuksköterskor samt den pågående COVID-19 pandemin och dess medföljande negativa konsekvenser på psykisk hälsa. Studien fokuserade på sambandet mellan självstigma och attityder, samt hur de påverkas av ålder, tidigare erfarenheter av psykologisk hjälp och utbildningen. LÄS MER

 4. 4. Investeringsprocesser i små till medelstora familjeföretag : En kvalitativ flerfallsstudie av fyra familjeföretag

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Nicholas Eliasson; Jonatan Ericsson; Jonathan Salomonsson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sammanfattning Kandidatuppsats inom Controllerfördjupningen, Civilekonomprogrammet, Ekonomihögskolan, Linnéuniversitet VT20 Författare: Jonatan Ericsson, Jonathan Salomonsson och Nicholas Eliasson Handledare: Christoffer Lokatt Titel: Investeringsprocesser i små till medelstora familjeföretag Bakgrund: Investeringar är en vital del för alla företag oavsett storlek, struktur eller ägarförhållande. Investeringar görs utefter företags vinst- och tillväxtambitioner. LÄS MER

 5. 5. Utbyte av styrsystem : Projektering, implementering och verifiering

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ); Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ); Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Anton Johansson; Régis Bigeat; Michael Kerr; [2020]
  Nyckelord :PLC; steam plant; steam process; workstation; cistern simulator; controller; power supply; digital input output; analog input output; PLC; ånganläggning; ångprocess; arbetsstation; tanksimulator; kontroller; strömförsörjning; digital ingång utgång; analog ingång utgång;

  Sammanfattning : Sjöfartshögskolan i Kalmar behövde förnya sin programvara för programmerbara styrsystem (PLC), detta ledde till att två styrsystem blev påverkade. Det ena är för att styra och reglera en ångprocess medan den andra används för att styra en simulatortank. LÄS MER