Sökning: "Lisa Holmgren"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Lisa Holmgren.

 1. 1. Konflikt om konflikten En grupp unga vuxnas syn på arbetsrelaterade konflikter och konflikthantering

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Lisa Holmgren; Sophia Jeppsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Psykisk ohälsa hos sjuksköterskor : en litteraturöversikt om utmattningssyndrom hos sjuksköterskor

  Kandidat-uppsats, ; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Elin Holmgren; Lisa Larsdotter; [2017]
  Nyckelord :Arbetsmiljö; Psykisk ohälsa; Riskfaktorer; Utmattningssyndrom;

  Sammanfattning : Bakgrund  Utmattningssyndrom är ett tillstånd som uppstår efter minimum av sex månaders stress utan återhämtning. Stress, lidande och arbetsmiljö anses enligt tidigare forskning påverka insjuknandet av utmattningssyndrom generellt. LÄS MER

 3. 3. Arbetet med mottagning och integrering av flyktingar i Karlstad kommun : Sex informanter verksamma inom flyktingfrågan: beskrivningar och upplevelser av flyktingmottagandets organisering

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Evelina Holmgren; Lisa Welam; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Marknadsföring : Att som artist nå framgång

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Lisa Holmgren; Johanna Jonsson-Granberg; Christoffer Westregaard; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Abstract The object of this study has been to analyze how companies within the music industry can successfully market their artists, this due to the complexity of today’s marketing environment, where technology has rapidly changed the way of communicating, and therefore contributed to a highly competitive market. The vast change of technology has resulted in several possibilities as well as difficulties breaking through, what could be seen as, a media sorl. LÄS MER

 5. 5. Upplevelser av att leva med amyotrofisk lateral skleros : En självbiografisk studie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för vård och natur; Högskolan i Skövde/Institutionen för vård och natur

  Författare :Camilla Holmgren; Lisa Cleasson; [2011]
  Nyckelord :Amyotrophic lateral sclerosis; experience; nursing; nurse; Amyotrofisk lateral skleros; upplevelser; omvårdnad; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Amyotrofisk lateral skleros (ALS) är en obotlig neurologisk sjukdom som gör att nervceller dör. Det gör att muskler förtvinar och efter en tids sjukdom blir individen successivt förlamad. Således drabbas även tal- samt sväljförmåga som gör det svårt att tala och äta. LÄS MER