Sökning: "Lisa Norberg"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Lisa Norberg.

 1. 1. Föräldrars upplevelser av att få ett barn med hjärtsjukdom : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Lina Eriksson; Lisa Norberg; [2020]
  Nyckelord :Föräldrar; Upplevelser; Hjärtbarn.;

  Sammanfattning : Abstrakt Bakgrund: I Sverige föds idag omkring 1000 barn årligen med någon form av hjärtsjukdom, men troligen är siffrorna högre enligt nya undersökningar. Flera av dessa barn behöver genomgå en hjärtoperation direkt efter förlossningen. Den här tiden är stressande för de nyblivna föräldrarna. LÄS MER

 2. 2. Vårdpersonalen i frontlinjen - identifiering och hantering av sepsis i ett tidigt skede inom akutsjukvården : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Maria Norberg; Lisa Ådin; [2020]
  Nyckelord :Emergency care; healthcare personnel; knowledge; sepsis; SIRS; Akutsjukvård; kunskap; Sepsis; SIRS; vårdpersonal;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sepsis erfordrar att tidiga behandlingsåtgärder initieras, annars riskerar patienten utstå svåra komplikationer som i värsta fall kan leda till döden. Då sjukdomstillståndet uttrycks genom diffusa symtom kan denna tidiga initiering av behandlingsåtgärder vara svår, vilket ställer höga krav på vårdpersonalens kunskap. LÄS MER

 3. 3. Analys av vegetationen i brandområdena 2018

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Lisa Lundgren; Karin Lindqvist; Simon Ene; Oskar Ahlstedt; Sandra Norberg; Olof Lood; Maria Haglund; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med projektet var att analysera och kartlägga vilken typ av vegetation som brann under skogsbränderna sommaren 2018. Geografiskt informationssystem, GIS, nyttjades för att analysera den geografiska data som användes för att få fram vegetationsfördelningar i brandområdena. LÄS MER

 4. 4. En framtida elektrifiering av Stockholms läns taxiflotta

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Fasta tillståndets fysik; Uppsala universitet/Fasta tillståndets fysik

  Författare :Lisa Borggren; Carolina Norberg; [2018]
  Nyckelord :Elbil; taxiverksamhet; taxiflotta; elnät; energiförbrukning;

  Sammanfattning : The technical development within the transportation sector is expanding rapidly,where electric vehicles stand as an important part of achieving the European Union’s climate goal, targeting a fossil free vehicle fleet. Participants having a key role within this transformation are taxi operators, who replace their vehicles every third to sixth year. LÄS MER

 5. 5. Mellan europeisk kris och amerikansk utopi

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för idé- och lärdomshistoria

  Författare :Lisa Eriksson Norberg; [2013]
  Nyckelord :Swedish authors; 20th century; USA; travel books; crisis; modernity; postmodernity; future images; intellectual history; utopia; civilization criticism; Cultural Sciences; Philosophy and Religion;

  Sammanfattning : In this thesis I study depictions of USA in works written by the two Swedish authors Anna Lenah Elgström (1884-1968) and Lars Gustafsson (1936- ). The purpose is to shed light on the expressions of modernity in crisis in their depictions of the USA. LÄS MER