Sökning: "Lu Yang"

Visar resultat 1 - 5 av 57 uppsatser innehållade orden Lu Yang.

 1. 1. Detecting bark beetle damage with Sentinel-2 multi-temporal data in Sweden

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Shuo Yang; [2019]
  Nyckelord :Physical Geography and Ecosystem Analysis; Remote Sensing; Bark Beetle; Insect Detection; Sentinel-2; Forest Health; Maximum Likelihood; Random Forest; Spectral Signature; Vegetation Indices; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : The European spruce bark beetle is considered as one of the most destructive forest insects to Norway spruce trees in Europe. Climate change may increase the frequency and intensity of bark beetle outbreaks. It is therefore of vital importance to detect the bark beetle outbreaks and take it under control to prevent further damages. LÄS MER

 2. 2. Värdmoderskapsprocessen genom medias ögon - En kvalitativ studie om medias framställning av tilltänkta föräldrars väg till barn genom värdmödraskap

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Melissa Yang; Ajaydip Sidhu; [2019]
  Nyckelord :surrogate mother; intended parents; media; social constructivism; power värdmoder; tilltänkta föräldrar; socialkonstruktivism; makt; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to examine how media in Sweden presents the surrogacy process with the purpose of enhancing knowledge of what ideals and challenges are framed through the intended parents perspective. The empirical material of this study consist of 19 articles that depict the intended parents stories of having been through the surrogacy process, which have been collected from different Swedish newspapers. LÄS MER

 3. 3. Vertikalt Sjukhus

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Quoc Khanh Yang; [2019]
  Nyckelord :healthcare; architecture; vertical; hospital; future; lund; sjukhus; arkitektur; vertikal; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : Vården förändras För ungefär 100 år sedan arbetade läkare med infektionssjukdomar på grund av den dåliga hygien folk hade under sekelskiftet. Behandlingarna dominerades av att vårda sängliggande patienter där den operativa verksamheten låg på bottenvåningarna och vårdavdelningarna byggdes ofta långt ifrån varandra. LÄS MER

 4. 4. Cosmological Implications of the Quantum SU(2) Yang-Mills Fields

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Teoretisk partikelfysik; Lunds universitet/Institutionen för astronomi och teoretisk fysik

  Författare :Emil Boman; [2019]
  Nyckelord :Cosmic Inflation; Yang-Mills; SU 2 gauge fields; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : We study the key properties of the quantum SU(2) Yang-Mills ground state and its possible role in the early Universe, in particular, as a driver of Cosmic Inflation. Using the effective action approach and separating the Yang-Mills field potential into homogeneous (condensate) and inhomogeneous (fluctuations) components, we reproduce the conformal-time solutions for the two different types of the Yang-Mills condensate in the minimum of the effective Lagrangian for generic initial conditions. LÄS MER

 5. 5. United Airlines: With Great Power Comes Great Responsability?

  L3-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Beiyao Yang; Julia Anzer; Mentor Krasniqi; Yao Zou; [2018]
  Nyckelord :Business and Economics;

  Sammanfattning : .... LÄS MER