Sökning: "MICHAEL ÅKESSON"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden MICHAEL ÅKESSON.

 1. 1. Proof Editor for Natural Deduction

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :FREDDY ABRAHAMSSON; THERESE ANDERSSON; AXEL FORSMAN; LO RANTA; MICHAEL ÅKESSON; [2021-09-14]
  Nyckelord :Proof editor; Natural deduction; First order logic; PureScript;

  Sammanfattning : In this thesis, we present Logan, a proof editor for constructing Fitch-style proofs in first-order logic. This proof editor is intended to be used by students who are taking a course in logic. LÄS MER

 2. 2. "Nu är möten det viktiga" : En studie om socialsekreterares syn på brukarmöten inom ekonomiskt bistånd

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Josefine Åkesson; Michael Lars Anders Lindén; [2020]
  Nyckelord :Financial aid; client meetings; street level bureaucrat; alliance; power. Ekonomiskt bistånd; brukarmöten; gräsrotsbyråkrat; allians; makt; Social Sciences;

  Sammanfattning : “Meetings are now more important” : A study about social workers' view on client meetings within the financial aid sector. In social work, meeting other people forms a big part of the job and human contact is generally considered very important. LÄS MER

 3. 3. Ekonomistyrning i redovisnings-, lönekonsult och revisionsbyråer Hur kan ekonomistyrning se ut i små redovisnings-, lönekonsult och revisionsbyråer?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Reine Vindebro; Michael Wendwessen; Caroline Åkesson; [2017]
  Nyckelord :Företagsekonomi; ekonomistyrning; MCS; professionella tjänsteföretag; små företag; Business and Economics;

  Sammanfattning : Sammanfattning Examensarbetets titel: Hur kan ekonomistyrning se ut i små redovisnings-, lönekonsult och revisionsbyråer Seminariedatum: 13 januari 2017 Kurs: FEKH69, Examensarbete i redovisning på kandidatnivå, 15 högskolepoäng Författare: Reine Vindebro, Michael Wendwessen och Caroline Åkesson Handledare: Peter W Jönsson Fem nyckelord: Företagsekonomi, ekonomistyrning, MCS, professionella tjänsteföretag, små företag Syfte: Syftet med uppsatsen är att beskriva hur ekonomistyrningen ser ut i små redovisnings-, lönekonsult och revisionsbyråer Metod: Studien bygger på en kvalitativ forskningsstrategi med semi-strukturerade intervjuer. Ambitionen är att ha en induktiv forskningsansats men innehåller trots det deduktiva inslag. LÄS MER

 4. 4. Utveckling och konstruktion av testrigg för planetväxlar i industrirobotar

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT); Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT)

  Författare :Michael Åkesson; Christoffer Niska; [2016]
  Nyckelord :Planetväxlar; böjstyvhet; vridstyvhet; lost motion; vridglapp; hysteres; verkningsgrad; livslängd; testrigg.;

  Sammanfattning : Det här examensarbetet behandlar frågeställningen hur en testrigg kan utformas för att testa planetväxlar avsedda för industrirobotar. Ett sekundärt mål för testriggen är att i så stor utsträckning som möjligt vara modulär för att kunna testa olika storlekar av planetväxlar i samma testrigg. LÄS MER

 5. 5. Wind-induced transmission of low frequency vibrations for a tall multi-storey wood building

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Teknisk akustik; Lunds universitet/Institutionen för byggvetenskaper

  Författare :Gustav Spjuth; Louise Åkesson; [2016]
  Nyckelord :acoustic; CLT; FEM; multi-storey; radiation; SPL; vibrations; WIDC.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The building industry accounts for a large part of the world’s carbon dioxide emissions. At the same time the awareness of sustainable construction and production phase has increased and focus has been directed towards the material wood. LÄS MER