Sökning: "Miljöbrott"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade ordet Miljöbrott.

 1. 1. Rättsliga förutsättningar för gruvverksamhet : Tillståndsprövningen av gruvan i Kaunisvaara

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Evelina Johansson; Hanna Johansson; [2019]
  Nyckelord :Miljörätt; gruvrätt; Kaunisvaara; minerallagen; gruvverksamhet;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att dels fastställa gällande rätt i fråga om tillståndsprövning för gruvverksamhet, dels utreda hur gällande rätt tillämpats vid tillståndsprövningen för gruvverksamheten i Kaunisvaara. Vid tillståndsprövningen ska miljöbalken, minerallagen samt andra relevanta lagar, förordningar och föreskrifter tillämpas. LÄS MER

 2. 2. Illegal export av elektronikavfall : En studie om hur Sveriges kommuner arbetar förebyggande

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Charlotte Melander; Sandra Boman; [2017]
  Nyckelord :Elavfall; illegal export; tillsyn; föroreningar; miljöbrott;

  Sammanfattning : Electronic waste is probably the fastest growing waste in the world today and therefore it is necessary that we have a functional recycling. All human activity generates waste and it is important that this is taken care of and processed in the best way possible. LÄS MER

 3. 3. Miljöstraffrättens förverkligande av en hållbar utveckling - en rättsvetenskaplig utredning av miljöstraffrättens konstruktion och dess möjligheter att effektivt förverkliga miljömålet hållbar utveckling genom kriminalisering.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Malin Henningsson; [2017]
  Nyckelord :miljörätt; straffrätt; miljöstraffrätt; miljöbrott; hållbar utveckling; effektivitet; kriminalisering; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Huvudmålet med miljöbalken är att uppnå en hållbar utveckling. Detta stadgas i balkens portalparagraf och begreppet anses innehålla tre pelare som måste balanseras och tas hänsyn till: ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. LÄS MER

 4. 4. Miljöbrott och företagsbot - Är företagsboten bästa medlet mot miljöbrott i näringsverksamheter?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Kristian Ekholm; [2017]
  Nyckelord :Miljörätt; environmental law; miljöbrott; environmental crime; fängelse; böter; straffrätt; criminal law; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Miljörätten är en väldigt speciell del i den svenska rätten, och när det gäller miljöstraffrätten och miljöbrott är detta ett väldigt komplext område. Från att tidigare ha varit en uppdelad miljölagstiftning på inte mindre än 16 lagar, till att efter reformationen 1999 samla alla dessa i en ny miljöbalk som från och med då skulle bli den centrala delen i Sveriges arbete mot en hållbar utveckling. LÄS MER

 5. 5. Är företagsboten effektiv? : en studie av företagsbotens ändamålsenlighet vid miljöbrott

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Jennifer Medin; [2016]
  Nyckelord :Miljörätt;

  Sammanfattning : .... LÄS MER