Sökning: "Malin Dahl"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden Malin Dahl.

 1. 1. Fritidspedagogers syn på sin yrkesidentitet och samarbete med lärare

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Malin Torstensson; [2018]
  Nyckelord :fritidspedagog; fritidslärare; samarbete; yrkesidentitet; kunskapsbas;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka hur fritidspedagoger resonerar om sin yrkesidentitet idag och sitt samarbete med lärare. Fritidspedagogens yrkesidentitet kan vara både tydlig och otydlig. Detta beror på vilken yrkesbefattning pedagogen har på den verksamma skolan. LÄS MER

 2. 2. EU:s handelsrelation med Bangladesh efter Rana Plaza-olyckan 2013 : En kvalitativ fallstudie av EU:s agerande efter Rana Plaza-olyckan utifrån ett normativt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Malin Dahl; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen är en intensiv fallstudie av hur EU:s handelsrelation med Bangladesh förändrades efter den tragiska Rana Plaza-olyckan år 2013, då ett fabrikskomplex i Bangladeshs huvudstad Dhaka kollapsade. Olyckan tog över tusen människors liv och enligt Ian Manners teori om EU som en normativ borde det utgöra incitament till en förändring av en handelsrelation där bristfälliga arbetsvillkor drabbar redan utsatta människor. LÄS MER

 3. 3. Skolgårdens inverkan på sociala aktiviteter : En kvalitativ studie ur fritidslärares perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV); Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Malin Andersson; Samuel Blad; [2016]
  Nyckelord :Skolgård; fritidshem; fritidslärare; sociala aktiviteter; praktikgemenskaper; affordance;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka huruvida skolgårdens fysiska miljö och utformning har betydelse för elevernas sociala aktiviteter utifrån fritidslärares perspektiv. De frågeställningar vi vill undersöka är 1.) På vilket sätt uppfattar fritidslärarna att skolgården har betydelse för elevernas sociala aktiviteter? 2. LÄS MER

 4. 4. Democracy in an era of liberalism : An analysis of the democratization process in Tunisia after the Jasmin Revolution

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Malin Jedrom; [2016]
  Nyckelord :Tunisia; democracy; democratization; liberal democracy; human rights; inclusion; equality; agonistic pluralism; deliberative democracy; Robert A. Dahl; Chantal Mouffe; Seyla Benhabib;

  Sammanfattning : The Jasmin Revolution in Tunisia began at the end of 2010. Mohamed Bouazizi set himself on fire in protest against the corrupt police officials that had forced him to pay bribes in order to run his business. His protest became the symbol for the revolution that followed. LÄS MER

 5. 5. Bemötande, delaktighet och information : Patienters upplevelse av vård på en rehabiliteringsavdelning

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Sofia Sunnanängs; Malin Dahl; [2015]
  Nyckelord :Bemötande; delaktighet; information;

  Sammanfattning : Background: When someone suffers a spinal cord injury, the nerve impulses between the brain, the muscles and the skin are intercepted, thereby resulting in motion and sensory loss.  During the recovery process, healthcare professionals play a vital role in ensuring that the patients have a positive experience of care, recovery and rehabilitation. LÄS MER