Sökning: "Malin Henriksson"

Visar resultat 1 - 5 av 36 uppsatser innehållade orden Malin Henriksson.

 1. 1. Hur kan varumärkesupplevelsen förbättras? En studie om köksbranschen, varumärkesupplevelsen och dess förbättringsmöjligheter

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Malin Henriksson; Viktor Simic; [2021-06-28]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Förskollärares arbete med barnlitteratur : Faktorer av betydelse för hur förskollärare uppfattar sitt arbetemed barnlitteratur i verksamheten

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Malin Henriksson; Linnéa Sörensen; [2021]
  Nyckelord :barnlitteratur; fortbildning; förskollärares intresse; förskollärares strategier; literacy; språkutveckling;

  Sammanfattning : Denna studie har sin utgångspunkt i förskollärares intresse för barnlitteratur och hur det kan kopplas till hur de arbetar med barnlitteratur i sin verksamhet. I studien deltog totalt 98 förskollärare från större delen av Sverige, vi intervjuade fyra förskollärare och resterande svarade på en online-enkät, vilket gör att det bli både en kvalitativ och en kvantitativ studie. LÄS MER

 3. 3. Förtroendets avgörande betydelse under kristider : En kvantitativ studie om allmänhetens förtroende för myndigheter under covid-19-pandemin

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Globala studier; Jönköping University/HLK, Globala studier

  Författare :Malin Nyström; Louise Henriksson; [2021]
  Nyckelord :förtroende; tillit; myndigheter; misstro; covid-19; pandemi; kristider;

  Sammanfattning : Allmänhetens förtroende för myndigheter har en avgörande betydelse i demokratiska samhällen, särskilt under kristider, och därför är förtroende som ämne av global relevans. Tidigare forskning visar att förtroendet för myndigheter generellt har varit lågt under tidigare pandemier, men däremot ser förtroendet för många länder ut att ha ökat under covid-19-pandemin. LÄS MER

 4. 4. Barnet mellan stora kottar och små stenar - barnet blir matematiskt : En kvalitativ studie som belyser hur förskollärare skapar möjligheter för de yngsta barnen att bli matematiska i utomhusmiljön

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande; Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Malin Henriksson-Hjelm; Marie Hannu; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Patienters erfarenheter av att leva med fantomsmärta : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Malin Henriksson; Maria Tronde; [2020]
  Nyckelord :Amputation; experiences; literature review; phantom limb pain; phantom sensations; Amputation; erfarenheter; fantomkänsla; fantomsmärta; litteraturstudie;

  Sammanfattning : Bakgrund: Fantomsmärta upplevs av cirka 50-85% av alla som genomgår amputation. Antalet amputationsingrepp ökar i världen likväl som i Sverige, detta på grund av en generellt åldrande befolkning samt ökad sjukdomsprevalens. LÄS MER