Sökning: "Malin Henriksson"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade orden Malin Henriksson.

 1. 1. Barnet mellan stora kottar och små stenar - barnet blir matematiskt : En kvalitativ studie som belyser hur förskollärare skapar möjligheter för de yngsta barnen att bli matematiska i utomhusmiljön

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande; Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Malin Henriksson-Hjelm; Marie Hannu; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. En kvalitativ studie om krav, handlingsutrymme och stöd i skiftarbetande ambulanssjuksköterskors arbetsmiljö

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Ulrika Henriksson; Malin Eriksson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Samarbete ger kunskap för livet : En jämförande studie mellan Kooperativt lärande och traditionell undervisning i läsförståelse samt ordförståelse

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Åsa Henriksson; Malin Rajalin; [2019]
  Nyckelord :kooperativt lärande; traditionell undervisning; läsförståelse och ordförståelse;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att jämföra kooperativt lärande och traditionell undervisning i arbetet men ordförståelse och läsförståelse i de lägre årskurserna. Med traditionell undervisning syftar studien på en undervisning där läraren dominerar taltiden och eleverna mestadels arbetar enskilt. LÄS MER

 4. 4. VI KAN GÖRA DET TILLSAMMANS : En kvalitativ studie om rullstolsburna barns inkludering i förskolans utemiljö

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Malin Henriksson; Ronja Jensen; [2019]
  Nyckelord :förskola; inkludering; rörelsenedsättning; sociokulturellt perspektiv; utomhusmiljö;

  Sammanfattning : Trots att det finns ungefär 7000 rörelsenedsatta barn i Sverige finns brister i anpassning av förskolans utomhusmiljö. Förskolans styrdokument uppger att verksamheten ska anpassas för att vara inkluderande för barns olika behov. LÄS MER

 5. 5. Att vårda i övergången mellan liv och död : Intensivvårdssjuksköterskors upplevelser av att vårda organdonatorer

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Malin Henriksson; [2019]
  Nyckelord :intensivvård; sjuksköterska; organdonator; upplevelse; erfarenhet;

  Sammanfattning : Det sker fler organdonationer för varje år vilket gör att det kommer bli allt mer vanligt förekommande att vårdpersonal kommer vårda organdonatorer. Hur upplevs det att vårda organdonatorer och hur är vägen dit? Känner sig sjuksköterskorna trygga med vården och har de tillräckligt med kunskap och erfarenhet? Syftet med examensarbetet var att undersöka intensivvårdssjuksköterskors upplevelser och erfarenheter av att ge vård i skiftet mellan livräddande behandling och vård av organdonator. LÄS MER