Sökning: "Marianne Eriksson"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Marianne Eriksson.

 1. 1. En genväg till lycka eller misär? : En kritisk diskursanalys av svenska mediers framställning av spel om pengar

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för psykologi och socialt arbete

  Författare :Erik Eriksson; [2019]
  Nyckelord :Spel om pengar; spelreklam; spelmissbruk; spelberoende; kritisk diskursanalys; representation; ansvarsfullt spelande; CDA;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen har varit att undersöka svensk medias framställning av spelandet om pengar och spelmissbruk. Genom att använda Marianne Winther Jørgensen och Louise Phillips tolkning av fyra analytiska verktyg av Norman Faircloughs Critical Discouse Theory samt författarparets tolkning av Michel Foucaults syn på diskurs, analyserar uppsatsen det empiriska materialet som i det här fallet är åtta stycken nyhetsartiklar från tre av Sveriges största nyhetstidningar. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors upplevelser av att använda motiverande samtal inom vården : En intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Jennifer Eriksson; Marianne Olsson; [2014]
  Nyckelord :Motiverande samtal; upplevelser; sjuksköterskor; kommunikation;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att använda motiverande samtal inom vården. Motiverande samtal användes till en början inom beroendevården men används idag för att motivera alla typer av livsstilsförändringar. LÄS MER

 3. 3. "Easy to preach but difficult to practice" : medborgardeltagande i planeringsprocessen

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Marianne Eriksson; [2014]
  Nyckelord :citizen participation; medborgardeltagande; medborgardialog; planeringsprocess; SKL;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Kommunicera naturvetenskap genom frågor : Användning och utformning av frågor under biologilektioner på gymnasiet

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

  Författare :Marianne Eriksson; [2013]
  Nyckelord :Kommunikationsmönster; Klassrumsklimat; Ramfaktor; Intresse;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka kommunikationsmönster hos fem biologilärare på gymnasiet och deras elevgrupper med fokus på frågor. Frågeställningarna avser att undersöka i vilken omfattning lärare och elever ställer frågor och vilka typer av frågor som ställs. LÄS MER

 5. 5. Personers upplevelser av att leva med synnedsättning orsakad av diabetesretinopati

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Anneli Eriksson; Marianne Nilsson; [2011]
  Nyckelord :Diabetes; daily activities; quality of life; visual acuity; diabetic retinopathy; blindness; self-care and leisure activities; Diabetes; dagliga aktiviteter; livskvalitet; synskärpa; diabetesretinopati; blindhet; egenvård och fritidsaktiviteter;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes är en av de främsta orsakerna till synnedsättning och blindhet. Dåförekomsten av diabetes ökar utgör de synrelaterade komplikationerna ett växande globalt hälsoproblem. LÄS MER