Sökning: "Martin Björklund"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Martin Björklund.

 1. 1. Från E till A, den nya betygsskalan i teater. : En studie om kunskapskraven i Scenisk gestaltning 1

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Martin Lange; [2014]
  Nyckelord :Assessemnt; Stage Performance; grading criteria; grading scale; directions and positions.; Betygsskala; Scenisk gestaltning; kunskapskrav; värdemarkörer; direktiv och ställningstagande;

  Sammanfattning : Att undervisa i teaterämnet på gymnasiet innebär bedömning och betygssättning. Betygssättning är en komplex uppgift särskilt när det gäller sceniska uttryck eftersom de involverar tycke och smak eller det som Shifra Schonman kallar för magkänsla (Schonman 2007). LÄS MER

 2. 2. Should I stay, or should I go? : Om medarbetares benägenhet att stanna kvar på ett logistikföretag

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärandeFilosofiska fakulteten; Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärandeFilosofiska fakulteten

  Författare :Pernilla Björklund; Jason Martin; [2014]
  Nyckelord :benägenhet att stanna; medarbetare; behålla; faktorer; aktörer;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att beskriva och analysera medarbetares benägenhet att stanna kvar på arbetsplatsen. Studien identifierar vilka betydelsefulla faktorer och aktörer som påverkar medarbetares benägenhet att stanna kvar på arbetsplatsen, samt vilka av dessa som är mest centrala. LÄS MER

 3. 3. A Hierarchical POD Reduction Method of Finite Element Models with Application to Simulated Mechanical Systems

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för fysik

  Författare :Martin Björklund; [2012]
  Nyckelord :Model reduction; FEM; POD; enrichment; hierarchy; global and local behaviour; Modellreduktion; FEM; POD; berikning; hirarki; globalt och lokalt be- teende;

  Sammanfattning : When simulating mechanical systems the flexibility of the components often has to be taken into account. This is particularly important for simulations when high detailed information is demanded, e.g. to calculate stresses. LÄS MER

 4. 4. Leijonborg och Björklund -vs- Granath - Skola, kunskap, elev och lärare i Skolstart. Dags för en ny skolpolitik och Gäst hos overkligheten. En 48-årig sjundeklassares dagbok

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Martin Bergman; [2007]
  Nyckelord :Textanalys; Björklund; Granath; Leijonborg; idéer; ;

  Sammanfattning : Sammanfattning:Syfte: Syftet med studien är att kartlägga förhållningssätt och idéer i centrala frågor som har betydelse för synenpå skolan, i Lars Leijonborg och Jan Björklund respektive Gunilla Granath böcker Skolstart. Dags för en nyskolpolitik respektive Gäst hos overkligheten. LÄS MER

 5. 5. EN VÄG BORT FRÅN SOCIAL EXKLUDERING? - Fyra deltagares upplevelser av ett holistiskt projekt

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Martin Björklund; [2006]
  Nyckelord :social exclusion; homelessness; holism; Sociology of labour; sociology of enterprise; Arbetslivssociologi; företagssociologi; Social problems and welfare; national insurance; Sociala problem; social välfärd; socialförsäkring; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The intention of this essay was to describe and analyse the participant's experience in a work project based on a holistic model. The main purpose of the project was to integrate homeless people back into society. My main questions were: 1. What meaning did the project have in the participant's life? 2. LÄS MER