Sökning: "ledarskap jämförelse ledare"

Visar resultat 1 - 5 av 38 uppsatser innehållade orden ledarskap jämförelse ledare.

 1. 1. Tillit ur ett ledarperspektiv - Ledares syn på tillit till sina följare

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Fredric Vernqvist; [2022]
  Nyckelord :Tillit; följarskap; ledarskap; Social Sciences;

  Sammanfattning : Ledarskap är ett mycket diskuterat fenomen i samhället. Fenomenet påverkar många människor, både positivt och negativt. I detta arbete utforskas ledarskap med fokus på följares roll i ledarskapet specifikt på tillitens roll i relationen mellan ledare och följare. LÄS MER

 2. 2. Avsaknaden av kvinnliga ledare i byggbranschen : en undersökning om kvinnliga karriärhinder & anpassning hos kvinnor i en mansdominerad bransch

  Master-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Adam Hägg; Jacob Meczynski; [2021]
  Nyckelord :leadership; the construction industry; assimilation of leadership; ledarskap; byggbranschen; assimilering av ledarskap;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker huruvida kvinnliga ledare inom byggbranschen behöver anpassa sitt ledarskap mot maskulina normer. Den undersöker olika hinder som finns för kvinnor för att uppnå en chefsroll inom branschen. LÄS MER

 3. 3. LEDNING, ORGANISERING OCH ÖVERLAPPNING En intervjustudie om att verka och påverkas som pedagogisk ledare i förskolan

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Ing-Marie Samuelsson; [2020-04-02]
  Nyckelord :pedagogiskt ledarskap; self-efficacy; collective efficacy; distribuerat ledarskap; samproducerat ledarskap; arbetsorganisation; utvecklingsorganisation; stödorganisation;

  Sammanfattning : Syftet är att beskriva och analysera rektors pedagogiska ledarskap utifrån de arbetsvillkor som styr den dagliga praktiken. Syftet är även att undersöka rektors möjligheter att påverka arbets- respektive utvecklingsorganisationen och att analysera relationen mellan arbetet på den egna förskolan och huvudmannanivåns styrning och stöd. LÄS MER

 4. 4. Hierarki eller autonomi, hur yttrar sig motivationen? : En jämförelse av motivation hos ledare och självstyrda

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Tobias Kirchhoff; Eddie Riffo; [2020]
  Nyckelord :McClelland human motivation theory; MyNeeds; Self Determination Theory; Self management organization; McClelland human motivation theory; MyNeeds; Self Determination Theory; Self management organization;

  Sammanfattning : Denna studie kombinerar enkätundersökning med kvalitativa intervjuer i syftet att identifiera och jämföra motivationsfaktorer för eget ledarskap i självstyrande organisationer kontra formella ledare. I studien ingår åtta respondenter från en självstyrande organisation och för att identifiera vilka drivkrafter och psykologiska behov dessa besitter genomfördes en enkätundersökning. LÄS MER

 5. 5. Kvinnliga chefer i byggbranschen : En kvalitativ studie om kvinnors upplevelser och arbetslivserfarenheter av byggbranschen

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Nadine Ayari; Veronica Al Banna; [2019]
  Nyckelord :Gender roles; gender system; glassceiling; glass elevator; glass cliff; female manager; man dominated; special treatment; segregated labor market; experience;

  Sammanfattning : Denna uppsats avser att fokusera på kvinnor i mansdominerade branscher, i synnerhet inom byggbranschen för att göra en avgränsning. Vi vill se vilka upplevelser kvinnor i en mansdominerad bransch har kring ledarskap bland män. LÄS MER