Sökning: "Mikael Maria"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade orden Mikael Maria.

 1. 1. Patientflöden till akutmottagningen : En kvantitativ punktprevalensstudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Maria Amundsson; Mikael Åman; [2019]
  Nyckelord :Akutsjuksköterska; Lean; patientflöden; vårdlidande; vårdnivå.;

  Sammanfattning : Bakgrund. Patientbesöken på svenska akutmottagningar ökar. Med ett ökat inflöde av patienter ökar även kraven på vårdpersonalen som arbetar på akutmottagningen. LÄS MER

 2. 2. "I slutändan så kommer sannolikhetsläran att jämna ut saker och ting." : En kvalitativ studie om kändisars framförande av native advertising i podcast

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Mikael Johnsson; Joel Eriksson; [2017]
  Nyckelord :Native advertising; celebrities; podcast; online casino; gambling advertising; legitimation; native advertising; kändisar; podcast; nätkasino; spelreklam; legitimisering;

  Sammanfattning : Den här studien har studerat hur kändisar använder native advertising i podcast. Det gjordes genom att studera hur podcastprofilerna Alex Schulman och Sigge Eklund i sin podcast “Alex och Sigges podcast” framför sin reklam för nätkasinoföretaget Maria Casino. LÄS MER

 3. 3. Samverkan inom psykiatrin och dess påverkan på bemötande

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Hälsa och välfärd; Mälardalens högskola/Hälsa och välfärd

  Författare :Maria Svensson; Mikael Wadstein; [2015]
  Nyckelord :Erkännande; samverkan; bemötande; socialpsykiatri; akutpsykiatri;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Samverkan inom psykiatrin och dess påverkan på bemötande

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Maria Svensson; Mikael Wadstein; [2015]
  Nyckelord :Akutpsykiatri; socialpsykiatri; samverkan; bemötande; erkännande;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur samverkan påverkar bemötandet gentemot brukare i kontakt med psykiatrins olika instanser. Detta gjordes genom kvalitativa intervjuer med personal inom landstingets akutpsykiatriska avdelningar och kommunens socialpsykiatri. LÄS MER

 5. 5. Does Corporate Social Responsibility Create Value for Shareholders? Evidence from Swedish Mergers & Acquisitions

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

  Författare :Mikael Lau; Hanna-Maria Nordlander; [2015]
  Nyckelord :Corporate Social Responsibility; Financial Performance; Mergers and Acquisitions; Cumulative Abnormal Returns;

  Sammanfattning : The question whether Corporate Social Responsibility (CSR) is value enhancing or value destroying has been debated for decades among researchers with no conclusive evidence for either notion. This paper aims to investigate the impact of a company's level of CSR on cumulative abnormal stock returns in connection with Merger and Acquisition (M&A) announcements. LÄS MER