Sökning: "Mikaela Major"

Visar resultat 1 - 5 av 47 uppsatser innehållade orden Mikaela Major.

 1. 1. Social media influencers’ impact on consumers’ sustainable fashion consumption: A qualitative study on post-millennial consumers

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Julia Lidgren; Mikaela Major; [2021-07-02]
  Nyckelord :Sustainable consumption; Sustainable fashion; Influencer marketing; Social media influencer;

  Sammanfattning : MSc in Marketing and Consumption.... LÄS MER

 2. 2. Hur studenters sömnkvalitet påverkas av att använda sociala medier med oändliga flöden innan läggdags

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Adam Andersson; Mikaela Gärde; [2021]
  Nyckelord :Sociala medier; sömn; infinite scroll; oändliga flöden;

  Sammanfattning : Många unga vuxna använder sig av sociala medier innan de ska sova för natten. Majoriteten av dessa sociala medier använder funktionen ”infinite scroll”, ett oändligt flöde som är designat i syfte att förlänga användarens tid på plattformen. Samtidigt är det många unga vuxna som upplever att de inte får tillräckligt med sömn. LÄS MER

 3. 3. Learning Ecosystem : A framework for large manufacturing firms based on practical and theoretical insights

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Embla Ingvaldsdóttir; Mikaela Sundin; [2021]
  Nyckelord :Learning Organization; Learning Ecosystem; Organizational Learning; Learning building blocks; Learning framework; Learning culture; Lärande Organisation; Lärande Ekosystem; Organisatoriskt lärande; Lärande byggstenar; Lärande ramverk; Lärandekultur;

  Sammanfattning : The purpose of the study has been to investigate and shed light on practical measures companies take to create a culture that promotes learning, as well as the role of technology. It is an important topic for organizations to face major challenges regarding reskilling and upskilling of employees, to ensure that the company has the right skills for the future. LÄS MER

 4. 4. Påverkan på den sexuella hälsan hos personer med stomi : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Linda Grimsby Torpman; Mikaela Jantunen; [2021]
  Nyckelord :Experiences; Patients; Ostomy; Sexual health; Sexuality; Patienter; Sexualitet; Sexuell hälsa; Stomi; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund Sexuell hälsa utgör en viktig del av människans välbefinnande och är en källa till njutning. För att uppnå en god hälsa krävs det även att den sexuella hälsan är god, där ett psykiskt, fysiskt och socialt välbefinnande finns. LÄS MER

 5. 5. Miljöcertifierade byggnader : Drivkrafter och hinder för mindre fastighetsägare

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Mikaela Hagström; David Lindström; [2021]
  Nyckelord :Environmental certification; commercial real estate; green buildings; sustainability; drivers; obstacles; Miljöcertifiering; kommersiella fastigheter; gröna byggnader; hållbarhet; drivkrafter; hinder;

  Sammanfattning : Intresset för miljöcertifierade byggnader fortsätter stadigt att öka och många stora fastighetsbolag upplever en mer standardiserad marknad. Tidigare forskning visar att det idag finns ekonomiska incitament för att bygga och förvalta miljöcertifierade byggnader. LÄS MER