Sökning: "Miriam Eriksson"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Miriam Eriksson.

 1. 1. Omvårdnad vid barnmisshandel via sjukvårdsinsatser : En systematisk litteraturstudie

  M1-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Emmy Ekblad; Miriam Eriksson; [2017]
  Nyckelord :Nursing; Child abuse; Münchausen syndrome by proxy; Healthcare.; Omvårdnad; barnmisshandel; Münchausen syndrome by proxy; sjukvården.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Barnmisshandel via sjukvårdsinsatser innebär att en vuxen vårdnadshavare framkallar, hittar på eller beskriver symtom som barnet inte har. Syfte: Att undersöka vilka förutsättningar som finns inom vården för att barnet ska få den bästa omvårdnaden i fall där förälder/vårdnadshavare utsätter barnet för barnmisshandel via sjukvårdsinsatser. LÄS MER

 2. 2. "Därför log jag, därför teg jag, därför ljög jag" : Respektabel femininitet och främlingskap i Majgull Axelssons roman Jag heter inte Miriam

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Emelie Eriksson Leijon; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Släng inte maten - ge bort den!

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Soil and Environment

  Författare :Linn Svensson; Miriam Larsson; Estelle Eriksson; [2011]
  Nyckelord :livsmedelsöverskott; Allwin; livsmedelslagstiftning; matbank; matsvinn; välgörenhet; livsmedelssäkerhet;

  Sammanfattning : Every year, thousands tons of edible food are discarded by the grocery stores. This is food that could have gone to people that’s in need of it. In many countries, so called food banks are established in order to supply welfare organizations with this kind of food. Today there is no equivalent system existing in Sweden. LÄS MER

 4. 4. Närliten blir stor : ett företag på väg ut på den globala marknaden

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för tematisk utbildning och forskning; Linköpings universitet/Institutionen för tematisk utbildning och forskning

  Författare :Susanne Andersson; Miriam Eriksson; [2002]
  Nyckelord :Interdisciplinary studies; Stadium AB; globalisering; organisationsteori; ledarskap; företagsidentitet; globalization; organizational theory; leadership; organizational identity; TVÄRVETENSKAP;

  Sammanfattning : This is a study about a company in Norrköping, called Stadium AB, and its first steps into the global market. We have studied how the conditions of the company have changed during their expansion. This study is not written from the viewpoint of business economics, it is rather a study from a cultural and social studies perspective. LÄS MER