Sökning: "Mitt Framtida samhälle"

Visar resultat 1 - 5 av 42 uppsatser innehållade orden Mitt Framtida samhälle.

 1. 1. Specialpedagogiska insatser i förskolan

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Mihaela Reventa; [2020]
  Nyckelord :Barn i behov av särskilt stöd; förskoleledningens uppdrag; specialpedagogiska insatser;

  Sammanfattning : Studiens resultat ger inblick i hur specialpedagogiska insatser organiseras på förskolan, enligt förskoleledningen, samt vilken funktion de har. Studien bidrar även med kunskap om hur förskolan kan använda sig av specialpedagogisk kunskap i den allmänna pedagogiken. LÄS MER

 2. 2. Är det verkligen jag som bestämmer över mitt gymnasieval?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Samir Sijaric; [2020]
  Nyckelord :Gymnasieval; Föräldrar; Careership; Påverkan; Brytpunkt;

  Sammanfattning : Det här är en semi-strukturerad intervjustudie med 6 elever som går i nionde klass på en skola som tillhör stadsdelen Öster i Malmö stad. Syftet med studien är att få en ökad förståelse på vad det är för faktorer som påverkar eleverna inför gymnasievalet och vad elevernas föräldrar har för påverkan på elevernas gymnasieval. LÄS MER

 3. 3. Världens framtid sitter i mitt klassrum : En intersektionell analys av skönlitteratur för årskurs 1–3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Marlen Shehadeh; Ellenor Fransson; Shkurte Feka; [2020]
  Nyckelord :Intersection; multicultural; fiction; ethnicity; empathy; narrative; didactic potential; Intersektion; mångkulturell; skönlitteratur; etnicitet; empati; narrativ; didaktisk potential;

  Sammanfattning : Bakgrunden till denna studie är det idag växande mångkulturella samhälle vi har i Sverige. För att arbetet inom skolan ska kunna ge nästa generation kunskaper om människors likheter och olikheter, behöver verksamma inom skolan arbeta med litteratur som visar upp en mångfald på ett inkluderande sätt. LÄS MER

 4. 4. Kooperativt lärande : Betydelsefulla Soft skills för framtiden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Besiana Berisha; [2020]
  Nyckelord :kooperativt lärande;

  Sammanfattning : Eftersom jag under två års tid hade förmånen att arbeta som pedagog innan jag påbörjade den här kunskapsöversikt så har jag haft möjlighet att planera otaliga lektioner i flera olika ämnen. Det har fått mig att inse att även om innehållet i mina lektioner var densamma utvecklades mitt sätt att lära ut. LÄS MER

 5. 5. Jag kanske också borde dra mitt strå till stacken, det vill man ju och hoppas att eleverna tänker”- en kvalitativ studie om lärares och verksamheters beprövade erfarenheter gällande hållbar utveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Tania Rönningborn; Jenny Engström; [2020]
  Nyckelord :beprövad erfarenheter; Grön Flagg; hållbar utveckling; lärande; lärare; samhällsorienterande ämnen; skola; styrdokument; ämnesövergripande undervisning;

  Sammanfattning : I dagens skola har begreppet hållbar utveckling fått allt större utrymme. Området betraktas ur tre dimensioner, nämligen; social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. I styrdokumenten framgår det att dessa tre dimensionerna ska prägla undervisningen. LÄS MER