Sökning: "National Hockey League"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden National Hockey League.

 1. 1. Not All Goals Are Created Equal : Evaluating Hockey Players in the NHL Using Q-Learning with a Contextual Reward Function

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Databas och informationsteknik

  Författare :Jon Vik; [2021]
  Nyckelord :Sports Analytics; Markov Game; Machine Learning; Reinforcement Learning; Q-Learning; Data Mining; National Hockey League; Ice Hockey; Reward Function; Player Evaluation;

  Sammanfattning : Not all goals in the game of ice hockey are created equal: some goals increase the chances of winning more than others. This thesis investigates the result of constructing and using a reward function that takes this fact into consideration, instead of the common binary reward function. LÄS MER

 2. 2. Uppfattningar och strategier kring återhämtning : En kvalitativ studie om elitidrottande ishockeyspelande gymnasieelever

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Stefan Milenkovic; Adam Bergendahl; [2019]
  Nyckelord :återhämtning; rehabilitering; kost; sömn; överträning; skador; monitorering; uppfattning; strategier;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med studien var att undersöka elitidrottande ishockeyspelande gymnasieelevers uppfattning om återhämtning. Studiens frågeställningar var: Hur uppfattar elitidrottande ishockeyspelande gymnasieelever återhämtning? Vilka strategier för återhämtning förekommer bland elitidrottande ishockeyspelande gymnasieelever?   Metod Studien hade en kvalitativ ansats där semistrukturerade intervjuer genomfördes. LÄS MER

 3. 3. ”Det här är en domarskandal” : En kvalitativ studie om hur medierna framställer ishockeydomare som aktörer i domarskandaler

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Teodor Holm; [2018]
  Nyckelord :Referees; refereeing scandal; criticism; hockey; sports; journalism; local newspaper; national newspaper; Sweden; Swedish hockey league; hockeyallsvenskan; division-1;

  Sammanfattning : The aim of the study wa s to investigate how referees are portrayed in the media, as participants in refereeing scandals. A study I conducted through examining how hockey referees are portrayed and represented in match texts from both local and national Swedish sports journalism, written in connection to refereeing scandals. LÄS MER

 4. 4. Svenska ishockeyspelares väg till professionell nivå : Vad kännetecknar framgångsrika manliga hockeyspelare i form av deltagande inom TV-pucken, U/J-landslag, studier vid Riksidrottsgymnasium – en studie med fokus på utvecklingsbana och ålderseffekt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Idrotts- och hälsovetenskap; Högskolan Dalarna/Idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Joakim Jackson; Viktor Westin; [2018]
  Nyckelord :RAE; Relative Age Effect; Youth; Junior; National-team; Ice hockey; Professional Athletes; RAE; Relative Age Effect; TV-pucken; Juniorlandslag; Ungdomslandslag; Riksidrottsgymnasium; Ishockey; Proffsidrottare;

  Sammanfattning : Syfte Syftet med denna uppsats är att identifiera skillnader mellan manliga professionella svenska ishockeyspelare från säsongen 2017/2018 när det handlar om deltagande inom TV-pucken, ungdoms och juniorlandslag samt studier vid RIG. Vidare avses att undersöka Relative Age Effect (RAE) med syfte att identifiera födelsekvartal bland individerna. LÄS MER

 5. 5. Predicting the NHL playoffs with Poisson regression

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statistiska institutionen; Uppsala universitet/Statistiska institutionen

  Författare :Jesper Ludvigsen; Adam Grünwald; [2017]
  Nyckelord :Predicting; Poisson regression;

  Sammanfattning : Using historical data from the past two seasons of the National Hockey League, three different prediction models based on Poisson regression are developed. The aim is to determine whether taking into account the recent form of a team as well as data from how they have previously performed against their opponent can help make better predictions of how many goals they will score against this opponent and thereby calculate the likelihood of each outcome. LÄS MER