Sökning: "Nina Höglund"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Nina Höglund.

 1. 1. E-commerce and its Effects on Commercial Real Estate and F&B : Space Conversions, the Optimal Meeting Place and Future Expectations on Development in Stockholm CBD

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Hedda von Heideken; Nina Höglund; [2019]
  Nyckelord :E-commerce; Retail; Food and Beverage; Meeting Place; Market Analysis; E-handel; Detaljhandeln; Mat och Dryck; Mötesplats; Marknadsanalys;

  Sammanfattning : People are becoming more digital today, and are spending the majority of their time behindscreens. Because of this, the importance to socialize have become more prominent. In thisdigital era, more businesses are establishing online. A structural reformation in the retailmarket is inevitable. LÄS MER

 2. 2. Att skildra en annan värld : Om språk och berättarteknik i reportage av Ester Blenda Nordström och Nina Solomin

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Lisa Höglund; [2015]
  Nyckelord :berättarteknik; Ester Blenda Nordström; kvinnliga reportrar; Nina Solomin; reportage; reportageanalys; språk;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen utgår ifrån reportage ur reportageböckerna En piga bland pigor av Ester Blenda Nordström och Ok, amen: Om kärlek och fientlighet i chassidernas New York av Nina Solomin. Syftet är att, i jämförande form, ta reda på hur de gått till väga för att skildra en ny miljö i de utvalda reportagen ur respektive bok. LÄS MER

 3. 3. Strategier för miljöinformation - Metoder för att nå ut med Lomma Hamns miljöprogram

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Kultur och samhälle

  Författare :Emma Höglund; Nina Nemec; [2009]
  Nyckelord :information; evironmental information; Ulrich Nitsch; Miljöinformation;

  Sammanfattning : I arbetet mot en hållbar stadsutveckling läggs idag allt större fokus på lokalt agerande och att informera om och uppmuntra en allmän miljömedvetenhet. Denna uppsats behandlar ämnesområdet miljöinformation och beskriver hur detta kan användas som ett verktyg för kunskapsutveckling, attitydförändring och vidare ett aktivt deltagande i den hållbara utvecklingen. LÄS MER