Sökning: "Osmanska Riket"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Osmanska Riket.

 1. 1. Folkmordet 1915 på armenier, assyrier/syrianer/kaldéer och pontiska greker : ett folkmord som idag kan medföra rättsliga konsekvenser för Turkiet?

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Kinotha Asmar; [2018-02-02]
  Nyckelord :Internationell rätt;

  Sammanfattning : Den 11 mars 2010 beslutade Sveriges riksdag att erkänna folkmordet 1915 på armenier, assyrier/syrianer/kaldéer och pontiska greker. Förutom en viss upprättelse för folkmordets offer innebär den svenska riksdagens erkännande en påtryckning på Turkiet att göraupp med sin historia. LÄS MER

 2. 2. En obegripelig Religions-ifver - Värderingar rörande religion i svenska reseskildringar om osmanska riket 1657-1780

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Centrum för teologi och religionsvetenskap

  Författare :Måns Ahlstedt Åberg; [2017]
  Nyckelord :travel writing; Swedish; Sweden; Ottoman Empire; 17th century; 18th century; Islam; Christianity; Judaism; Lutheranism; Enlightenment.; Philosophy and Religion;

  Sammanfattning : In the 17th and 18th century, travel and exploration outside Europe became more frequent, as did written accounts of travellers´ exploits. Travel writing was an immensely popular literary genre at the time, since it was one of few ways of gaining knowledge about peoples and cultures outside of Europe. LÄS MER

 3. 3. Halv måne, heligt krig : Radikalisering av muslimska krigsfångar i Halbmondlager under första världskriget – en arkivstudie

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Religionsvetenskap

  Författare :Vera Ericson von Bahr; [2016]
  Nyckelord :Crescent Moon Camp; Radicalization; Radicalization Theory; Jihad; Ottoman Empire; Germany; Relational Perspective; Halbmondlager; radikalisering; radikaliseringsteori; jihad; islamm Osmanska Riket; Tyskland; första världskriget; relationellt perspektiv;

  Sammanfattning : This essay tells the story of the German POW-camp Halbmondlager (eng. Crescent Moon Camp), and explores why the leadership’s goal of radicalizing the Muslim POWs was unsuccessful. Halbmondlager was located in Wünsdorf, an hour away from Berlin, and active during World War I. Inside the walls of the camp, the goal was to turn the ca. LÄS MER

 4. 4. Folkmordet 1915 på armenier, assyrier, syrianer, kaldéer och pontiska greker. Ett folkmord som idag kan medföra konsekvenser för Turkiet?

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Kinotha Asmar; [2012-02-06]
  Nyckelord :Internationell rätt;

  Sammanfattning : Den 11 mars 2010 beslutade Sveriges riksdag att erkänna folkmordet 1915 på armenier, assyrier/syrianer/kaldéer och pontiska greker. Förutom en viss upprättelse för folkmordets offer innebär den svenska riksdagens erkännande en påtryckning på Turkiet att göraupp med sin historia. LÄS MER

 5. 5. Sefarderna hos osmanerna : en historiografisk undersökning av sefardernas situation i osmanska riket ifrån 1492, deras innovativa och kulturella bidrag till riket

  Kandidat-uppsats, Högskolan på Gotland/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Levent Saglam; [2011]
  Nyckelord :Sefarder; osmaner; innovationer; historia;

  Sammanfattning : Survey´s purpose is to illustrate why and how the process happened, when the seferades had to move from Spain in the last years of 15th century to the Ottoman Empire and how the authors have discussed this. How the seferades were treated by the Turks and the sultan, how teh Jews taught the people in the empire, to use the new innovations. LÄS MER