Sökning: "Oval-9"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade ordet Oval-9.

 1. 1. Fysisk aktivitet och aktivitetsvärde för personer med stressrelaterad ohälsa

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

  Författare :Fredrik Andreasson; Timmy Haraldsson; [2021]
  Nyckelord :Aktivitetsvärde; fysisk aktivitet; stressrelaterad ohälsa; aktivitetsbalans; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Fysisk aktivitet har beprövad positiv effekt för personer med stressrelaterad ohälsa men är inte välstuderat inom Aktivitetsvetenskap. Syfte: Syftet var att beskriva vilka typer av fysisk aktivitet personer med stressrelaterad ohälsa ägnar sig åt, i vilken omfattning de utförs samt beskriva vilka aktivitetsvärde personer med stressrelaterad ohälsa upplever i samband med fysisk aktivitet. LÄS MER

 2. 2. Kartläggning av pensionerade mäns och kvinnors aktiviteter, mening, aktivitetsvärde och hälsa i vardagen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

  Författare :Fritjof Lindström; Jasmen Farhadi; [2019]
  Nyckelord :Meningsfulla aktiviteter; aktivitetsvärde; Oval-9; arbetsterapi; äldre; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det bor 2,2 miljoner pensionärer i Sverige vilket är ca 20% av befolkningen. Övergången till pensionärslivet kan skapa aktivtetsförluster som leder till sämre hälsa. En meningsfull vardag korrelerar med hälsa och bidrar till en väg för nyblivna pensionärer att undgå bland annat nedstämdhet. LÄS MER

 3. 3. Värdet av att vara aktiv med sitt husdjur hos unga vuxna kvinnor med psykisk ohälsa. -En webbaserad enkätstudie.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

  Författare :Hanna Gísladóttir; Manela Music; [2019]
  Nyckelord :Psykisk hälsa; psykisk ohälsa; unga vuxna kvinnor; husdjur; sällskapsdjur; husdjursägare; terapi med husdjur; aktivitetsvetenskap; aktivitet; värde; ValMO-modellen.; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Forskning visar att husdjur bidrar till upplevelse av mening, hälsa och välbefinnande hos äldre, dock behövs studier om vilka värdeupplevelser aktiviteter med husdjur, ger yngre människor. Syfte: Undersöka vilka värdeupplevelser kvinnor med psykisk ohälsa i åldern 18–29 har av att vara aktiva med sitt husdjur, samt undersöka eventuellt samband mellan hälsa och värdedimensioner samt mellan värdedimensionerna. LÄS MER

 4. 4. Upplevelse av värde av fysisk aktivitet i grupp

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

  Författare :Angelica Andersson; Nathalie Ruth; [2017]
  Nyckelord :Arbetsterapi; OVal-9; ValMO; aktivitetsvärde; pension; träning; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Att delta i fysisk aktivitet i grupp kan ge olika värdeupplevelser och vara en del av ett aktivitetsmönster. Syftet med studien var att undersöka värdet av fysisk aktivitet i grupp och om upplevelserna skiljer sig åt mellan yrkesverksamma/studerande och pensionärer samt mellan kvinnor och män. Studien har en kvantitativ ansats. LÄS MER

 5. 5. Fotbollsutövarens värdeupplevelser i aktiviteten fotboll utifrån OVal-9

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

  Författare :Amina Masic; Oskar Hemby; [2016]
  Nyckelord :OVal-9; ValMO; Fotboll; Aktivitet; Aktivitetsvärden; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Studier visar att fotboll är den idrott i Sverige med mest aktiva medlemmar. Vid utförandet av en aktivitet kan en individ uppleva olika värden. Syftet med denna studie var att undersöka vilka värdeupplevelser olika fotbollsutövare har av aktiviteten fotboll enligt OVal-9. LÄS MER