Sökning: "Panel regressions"

Visar resultat 1 - 5 av 177 uppsatser innehållade orden Panel regressions.

 1. 1. Digitala vårdgivare i primärvården - Upplever patienter större tillgänglighet?)

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Kevin Aslani; Tove Linder; [2021-07-05]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Since 2016 digital healthcare has been a part of the Swedish primary healthcare market. Therefore the purpose of this study is to examine how digital healthcare has affected the patients experience of access to primary healthcare from 2015 until 2019.The data that was used is on the municipal level. LÄS MER

 2. 2. Mikrostrukturen och Ex-dagseffekten : Påverkar mikrostrukturen den svenska börsmarknaden?

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Nationalekonomi; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Eric Salerud; Erik Pilbackes; [2021]
  Nyckelord :Ex-day effect; PDR; microstructure hypothesis; microstructure; EMH; market efficiency; Ex-dagseffekten; tick size; mikrostrukturhypotesen; mikrostruktur; marknadseffektivitet;

  Sammanfattning : Bakgrund: En fungerande kapitalmarknad är en förutsättning för en nations innovation,vilket i sin tur är fundamentalt för att uppnå ekonomisk tillväxt. Därav blir förståelsen för hurkapitalmarknaden fungerar av största vikt. LÄS MER

 3. 3. Economic sanctions for peace: The non-violent option for whom?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Arita Halili; [2021]
  Nyckelord :economic sanctions; conflict intensity; non-military international intervention; humanitarian intervention; conflict resolution; Law and Political Science;

  Sammanfattning : There is a consensus in previous research that economic sanctions have a low level of effectiveness in reaching objectives. Despite this, economic sanctions are consistently used to reach different international goals. In later years, economic sanctions have become one of the most common actions in response to foreign conflict and terrorism. LÄS MER

 4. 4. Innovative performance and bankruptcy risk in Swedish private firms

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

  Författare :Anna Hedensiö; Michaela Jungner; [2021]
  Nyckelord :Bankruptcy prediction; Innovation; R D spending; Patents; Innovative efficiency;

  Sammanfattning : This study examines how innovative performance impacts the probability of bankruptcy. We use three different measures of innovative performance with the aim of capturing the intensity of innovative input, the quantity of innovative output as well as the innovative efficiency. LÄS MER

 5. 5. Investigating the impact of CSR on Firm Performance: Evidence from European Retailers

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Emna Amanda Khadri; Kristina Soukka; [2021]
  Nyckelord :CSR; ESG score; Financial performance; ROA; ROE;

  Sammanfattning : Research has documented the impact of CSR in various industrial domains. When discussing the impact of CSR, scholars suggest various forms such as negative, positive and in some instances, CSR is portrayed to have a neutral impact on firm performance. LÄS MER