Sökning: "Parenting"

Visar resultat 1 - 5 av 318 uppsatser innehållade ordet Parenting.

 1. 1. VEM BLIR JAG I TERAPIRUMMET? om genus och föräldraskap utifrån kvinnors upplevelser av samtalsbehandling för alkoholproblem

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Heléne Lewinsky; [2019-01-09]
  Nyckelord :alkoholproblem; beroende; genus; föräldraskap; psykoterapi;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet med uppsatsen var att undersöka hur mödrar med alkoholproblem upplever samtalsbehandling. Syftet var också att undersöka om det fanns gemensamma teman i de intervjuades upplevelser. LÄS MER

 2. 2. EXPERIENCES OF THE ACCULTURATING IMMIGRANT MOTHERS WITH TURKISH BACKGROUNDS IN SWEDEN Values in a Changing Context

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :FATMA BETÜL DEMIR; [2018-08-25]
  Nyckelord :Acculturation; Immigrant Turkish Mothers; Parenting; Collectivism vs individualism;

  Sammanfattning : Aim:The general goal of the study is to understand the experiences of acculturating mothers with a Turkish background who live in Sweden. The study aimed in particular at identifying and understanding possible changes in the parental behaviors and beliefs of mothers during the acculturation process, most notably at individual level. LÄS MER

 3. 3. En pappa kan göra allt utom att amma – Specialistsjuksköterskors erfarenheter av föräldrastöd till pappor på BVC

  Magister-uppsats,

  Författare :Katja Loguin; Ulrika Johansson; [2018-03-01]
  Nyckelord :CHC- nurse; empowerment; family centered care; fathers; parenthood; self-efficacy; support; BHV-sjuksköterska; empowerment; amiljecentrerad omvårdnad; föräldraskap; pappor; self-efficacy; stöd;

  Sammanfattning : Bakgrund: Enligt Socialstyrelsen ska Barnhälsovården (BHV) erbjuda föräldrastöd och skapa förutsättningar för ökad delaktighet i föräldraskapet för alla föräldrar. Forskning visar att pappor kan uppleva svårigheter i sin föräldraroll, känna sig exkluderade i kontakten med BHV och inte känna sig bemötta som en lika viktig förälder som mamman. LÄS MER

 4. 4. Blivande förstagångspappors förväntningar inför förlossningen

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Erika Bernvik; Ebba Jakobsson van Stam; [2018]
  Nyckelord :childbirth; expectation; father; midwife; support; transition; barnmorska; förlossning; förväntning; pappa; stöd; transition;

  Sammanfattning : Bakgrund: Förlossning är en del av transitionen till föräldraskap. Transitionen underlättas genom professionellt stöd. I barnmorskors ansvarsområde ingår det att ge stöd. Det som påverkar pappors förlossningsupplevelser är bland annat professionellt stöd och förväntningar. LÄS MER

 5. 5. Vårdande fäder och passiva mödrar? En kritisk diskursanalys av familjerättsutredningar utifrån föreställningar om genus

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Louise Tullberg; Vivianne Varga; [2018]
  Nyckelord :discourses; gender; fatherhood; femininity; masculinity; motherhood; parenting;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine how discourses regarding gender and parenting are produced and reproduced in assessments about child custody, living and contact arrangements. These court ordered custody evaluations are essential for the courts making the final legal decisions in high-conflict cases where parents are questioning each other’s ability to parent, often accusing each other of various wrongdoings. LÄS MER