Sökning: "Redovisningsskandal"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet Redovisningsskandal.

 1. 1. Företagsanalys av Eniro

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Andrea Larsson; Emma Vermé; [2015-01-21]
  Nyckelord :Revenue recognition; intäktsredovisning; Eniro; företagsanalys; company analysis; nyckeltal.;

  Sammanfattning : Inledning och problemdiskussion: Den senaste tiden har svenska bolaget Eniro varit inblandad i en redovisningsskandal där den tidigare vd:n Johan Lindberg polisanmälts för att ha manipulerat bolagets intäkter. Eniro står nu inför en svår period där långivarna överväger att sätta bolaget i konkurs och möjlighet till nyemission verkar inte trolig. LÄS MER

 2. 2. Pressen på revisorn. En retorisk textanalys av revisorn i media

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Madeleine Sandberg; Frida Nilsson; [2013]
  Nyckelord :revision; medielogik; textanalys; retorik; HQ Bank; redovisningsskandaler; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att i samband med en redovisningsskandal undersöka vilken bild media förmedlade av revisorsprofessionen samt hur de retoriskt och språkligt framställde denna bild. Uppsatsen är en dokumentstudie av dagspressens rapportering om revisorn i HQ Bank-skandalen. LÄS MER

 3. 3. Enron : Vad hände egentligen?

  Kandidat-uppsats, Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Angelica Antfolk; Madeleine Möller; [2008]
  Nyckelord :Enron; Redovisningsskandal; SPE-enhet; Mark-to-market; Amerikansk redovisning; US GAAP; FASB;

  Sammanfattning : Skandalen som omvärvde Enron skakade affärsvärlden då det var den största skandal som dittills inträffat. De brott Enrons ledning stod anklagade för var många och av varierande art. De undersökningar som redan har genomförts har till stor del fokuserat på organisationen och ledarskapet. LÄS MER

 4. 4. Sarbanes-Oxley Act of 2002 – dess konsekvenser på svenska företag

  D-uppsats, IT-universitetet i Göteborg/Tillämpad informationsteknologi

  Författare :Lydia Kihlström; [2007-04-25]
  Nyckelord :Sarbanes-Oxley Act; SOX; Enron; redovisningsskandal; intern kontroll; sec 404;

  Sammanfattning : Sarbanes-Oxley Act (SOX) infördes till följd av de stora redovisningsskandalerna i USA där företag manipulerat sin bokföring och på så sätt uppvisat bättre resultat. Lagens syfte är att återställa förtroendet för aktiemarknaden. LÄS MER

 5. 5. Förväntningar på revision - En studie av revisorers, företags och journalisters attityder till extern revision

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sofie Jönsson; Karin Jeppsson; [2007]
  Nyckelord :Förväntningsgap; Revision; Redovisningsskandal; Marknad; Debatt; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet är att analysera hur revisorers, företags och journalisters attityder och förväntningar avseende revision avviker från varandra. Studien visar att det finns ett förväntningsgap vad gäller revisorns ansvar att upptäcka bedrägerier. LÄS MER