Sökning: "Rita Liu"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade orden Rita Liu.

 1. 1. Vetenskaplig grund för äldre elever? : Specialpedagogisk forskning inom ämnet matematik för elever i gymnasieåldern (16-22 år)

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärandeLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Bodil Johansson; [2019]
  Nyckelord :specialpedagogik; matematik; gymnasieskolan;

  Sammanfattning : I det här examensarbetet undersöks vilken specialpedagogisk forskning som finns i matematik för elever i gymnasieåldern via en systematisk litteraturstudie. Granskningen av empirin har skett med hjälp av en komparativ kunskapskritisk analys som har besvarat frågeställningar om bland annat vilket innehåll och vilken metod som använts i de granskade studierna. LÄS MER

 2. 2. Dyslektikers kreativitet i samspel med kunskap : Att arbeta med estetiska ämnen för att nå framgång och utveckling

  L3-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikation; Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikation

  Författare :Yaakob Saliba; Tim Ellsén; [2018]
  Nyckelord :Dyslexi; estetiska ämnen; läs- och skrivsvårigheter; självförtroende; självkänsla och fonologisk medvetenhet.;

  Sammanfattning : Dyslektiker har en fallenhet för att tänka visuellt istället för att tänka alfabetiskt. Genom att ha detta i åtanke kan en lärare använda sig av estetiska ämnen för att underlätta för en dyslektikers läs- och skrivinlärning. Musik hjälper elever med deras språkförståelse, fonologiska medvetenhet och läsinlärning. LÄS MER

 3. 3. Digitization in ArcGIS, QGIS and MapInfo. A systematic survey and recommendation of program.

  M1-uppsats, Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Karl Larsson; [2018]
  Nyckelord :QGIS; ArcGIS; MapInfo; GIS; Utvärdering;

  Sammanfattning : Idag är det mycket vanligt att använda och förlita sig på GIS-programvaror inom byggsektorn. Det finns flera alternativ att välja mellan som QGIS, ArcGIS, MapInfo, GRASS GIS, Surfer och Maptitude men om man inte redan är välbekant med området eller programmen är det svårt att veta hur dom skiljer sig åt och vad man kan förvänta sig. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors upplevelse av att bedöma smärta hos demenssjuka patienter med afasi : En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för medicin och hälsa; Linköpings universitet/Institutionen för medicin och hälsa

  Författare :Rita Pusztai; Irena Kusic; [2016]
  Nyckelord :Afasi; demens; omvårdnad; sjuksköterska; smärtbedömning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Demografiska förändringar som förväntas ske de kommande decennierna innebär en kraftig ökning av antalet äldre personer i samhället. Demenssjukdomar och smärta är vanliga i dessa åldersgrupper vilket ställer vården inför en utmaning att förse dessa människor med lämplig vård. LÄS MER

 5. 5. Spelutveckling i HTML5 DOM miljö

  M1-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Marcus Persson; Johan Sandell; [2016]
  Nyckelord :html5; javascript; mobil; spel; canvas; css3;

  Sammanfattning : De flesta spel som utvecklas i HTML5 använder en Canvas metod som ritar ut 2-D grafik. Med examensarbetet ville utvecklarna och examinatorn undersöka om det var möjligt att göra ett spel med bra prestanda utan att använda Canvas. Istället använde utvecklarna DOM-trädet och de nya funktioner som finns i CSS3 för att rita ut grafiken. LÄS MER