Sökning: "Romer"

Visar resultat 1 - 5 av 155 uppsatser innehållade ordet Romer.

 1. 1. Integration av romer – ett europeiskt ansvar? En kritisk diskursanalys av EU:s policys och strategier för integration av romer inom EU:s medlemsstater

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Rebecca Sava; [2019-02-15]
  Nyckelord :Romer; EU; integration; representation; problem; medlemsstater; Roma; EU; integration; representation; problem; Member States;

  Sammanfattning : In 2011 the Commission presented a framework for National Roma Integration Strategies up to 2020 with the intention to encourage the Member States to integrate the Roma population. Since the Eastward expansion started in 2004 the population of Roma has grown from 2 million to 10–12 million. LÄS MER

 2. 2. Romska barns rätt till utbildning – som jämlika deltagare : En uppsats om att främja rättvisa och bryta strukturell diskriminering

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Langhammer Milly; [2019]
  Nyckelord :Structural discrimination; social justice; roma; the right to education; equality.; Strukturell diskriminering; social rättvisa; romer; rätten till utbildning; jämlikhet.;

  Sammanfattning : I denna uppsats behandlas strukturell diskriminering av romska barn i utbildningsystemet i tre europeiska länder. Syftet med uppsatsen är tvåfaldigt. LÄS MER

 3. 3. Offer eller en problemkategori : En kritisk diskursanalys av hur EU-migranter skildras i svensk press

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Socialt arbete

  Författare :Michael Norin; [2019]
  Nyckelord :Critical discourse analysis; Discourse; EU-migrants; Media; Otherness; Andrafiering; Diskurs; EU-migranter; Kritisk diskursanalys; Media;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka hur EU-migranter framställs i de två mest spridda nyhetstidningarna i Sverige år 2015, Aftonbladet och Expressen. En kritisk diskursanalys användes som metod för att besvara studiens syfte och frågeställningar. LÄS MER

 4. 4. Between Equality and Discrimination : A policy analysis of the EU Framework for national Roma integration strategies up to 2020

  Master-uppsats, Enskilda Högskolan Stockholm

  Författare :Tijana Todorovic; [2019]
  Nyckelord :Roma; EU Framework for National Roma Integration Strategies up to 2020; EU Framework; equality; principle of equality; human rights; EU; policy analysis; discrimination; race; ethnicity; Romer; EU:s ramverk för nationella strategier för romsk inkludering fram till 2020; EU ramverk; jämlikhet; jämlikhetsprincipen; mänskliga rättigheter; EU; policy analys; diskriminering; ras; etnicitet;

  Sammanfattning : The EU Framework for National Roma Integration Strategies up to 2020, is a policy that seeks to integrate Roma in the fields of education, employment, healthcare and housing, and to combat and prevent discrimination and promote equality. The problem formulation that motivates this study is the phenomenon of discrimination that Roma population experience on the soil of European Union, funded on the principles of equality and non-discrimination. LÄS MER

 5. 5. Bilden av romer i uppslagsverk : En kritisk diskursanalys av romers framställning i svenska uppslagsverk under perioden 1922–2019

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :Joel Persson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER