Sökning: "SERVQUAL"

Visar resultat 1 - 5 av 96 uppsatser innehållade ordet SERVQUAL.

 1. 1. Tjänstekvalitet inom bankbranschen : En studie om företagskunders förväntningar och upplevelser i en föränderlig marknad

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Mattias Backman; [2021]
  Nyckelord :Service quality; bank services; B2B-customers; SERVQUAL; SSTQUAL; Digitalization; Tjänstekvalitet; banktjänster; företagskunder; SERVQUAL; SSTQUAL; digitalisering;

  Sammanfattning : Banker har i stor utsträckning övergått från traditionella interpersonella leveranser till digitala alternativ, genom användandet av självbetjäningsteknik (SST) (Johns & Perrot, 2008). Detta har medfört minskning av antalet bankkontor, framförallt i Norden (Dallerup et al. 2018; Svenska Bankföreningen, 2020). LÄS MER

 2. 2. ALLMÄNLÄKARNAS UPPLEVELSER AV NATIONELLT KLINISKT KUNSKAPSSTÖD En studie om tjänstekvalitet, kundtillfredsställelse och kundlojalitet

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistikoch vetenskapsteori

  Författare :Lea Greim; [2019-09-06]
  Nyckelord :Tjänstekvalitet; kundtillfredsställelse; kundlojalitet; SERVQUAL; användbarhetstest; kunskapsstöd;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen var att undersöka hur allmänläkare upplever rekommendationerna som erbjuds av Nationellt kliniskt kunskapsstöd (NKK), med avseende på tjänstekvalitet, otillfredsställelse och kundlojalitet. Syftet var även att belysa hur/om allmänläkare upplever att NKKs rekommendationer underlättar deras arbete. LÄS MER

 3. 3. Jag vill inte träffa dem : En kvalitativ studie om servicekvalitet inom FinTech

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Josefine Lindén; Josefine Östman; [2019]
  Nyckelord :Service quality; non-physical service meeting;

  Sammanfattning : The use of digital services is becoming more common and demand is increasing. Consumers are demanding opportunities to get in touch with different services faster and more efficiently. FinTech is based on a more customer-focused bank, which means more money is spent on customer service. LÄS MER

 4. 4. En GAP-analys av den svenska pensionsrådgivningen : underskattar pensionsrådgivande företag betydelsen av svenska lantbruksföretagares förväntningar

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of People and Society

  Författare :Björn Beckman; Henning Ekselius; [2019]
  Nyckelord :tjänstekvalité; service; SERVQUAL; GAP-modell; pension; retirement;

  Sammanfattning : Något som diskuteras ofta i den svenska lantbruksbranschen är den dåliga lönsamheten. Det är också det som många lantbrukare säger är orsaken till att de inte kan pensionsspara, och därmed inte kan förbereda sig för ett liv som pensionär på bästa sätt. LÄS MER

 5. 5. Servicekvalitet inom den svenska fastighetsmäklarbranschen

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Emil Hagström; Johan Petersson; [2019]
  Nyckelord :Servicekvalitet; service; mäklarbranschen; Sverige; mäklararvode; SERVQUAL;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att ta reda på vilken betydelse mäklararvodet har för den upplevda servicekvaliteten på den svenska fastighetsmäklarbranschen. Metoden som använts för att ta reda på detta var en fallstudie av två snarlika mäklarföretag i Stockholm. LÄS MER