Sökning: "Security needs"

Visar resultat 1 - 5 av 1302 uppsatser innehållade orden Security needs.

 1. 1. Utmaningar vid migrering till molntjänster

  M1-uppsats, Högskolan Väst/Institutionen för ekonomi och it

  Författare :Ida Sonne Lehnberg; Sébastien Holmström Borén; [2024]
  Nyckelord :Cloud computing; migration strategies; security; accessibility;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to investigate whether a migration of data and applications towards the cloud entailed any detectable consequences. After that, our goal was to find some kind of solution to these possible problems. LÄS MER

 2. 2. Stadsodling i Hamnparken, Nyhamnen Malmö : undersöker Torontomodellen som beslutsstöd för potentiellt förorenad mark

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Lova Hambraeus; Karin Stureson; [2024]
  Nyckelord :bly Pb ; fytoremediering; markanalys; miljöföroreningar; Nyhamnen; PAH; stadsodling; Torontomodellen;

  Sammanfattning : Befolkningen ökar och städer blir tätare. Detta skapar ett behov av att utöka matproduktionen och stärka livsmedelsförsörjningen i staden, samt bygga upp platser för mental hälsa och social interaktion. Ett möjligt sätt att göra detta är genom att börja stadsodla. LÄS MER

 3. 3. Att bli vårdad på akutmottagningen : En litteraturöversikt ur ett patientperspektiv

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Malin Jangerstedt; Charlotte Mellklint; [2024]
  Nyckelord :Care; Communication; Emergency department; Encounter; Experiences; Patient;

  Sammanfattning : Background: The emergency department is available all hours of the day for patients who have suffered an acute injury or illness. The nurses' experience work in the emergency department as hectic and stressful. Heavy workloads and overcrowding make the nurses feel anxious and frustrated that they cannot provide optimal care to the patients. LÄS MER

 4. 4. Personers upplevelser av palliativ vård vid cancersjukdom : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Amanda Huici; Hanna Sterner; [2024]
  Nyckelord :cancer; experiences; literature review; nursing science; palliative care; cancer; erfarenheter; litteraturstudie; palliativ vård; vårdvetenskap;

  Sammanfattning : Introduktion Cancer är en vanlig dödsorsak och antalet personer som drabbas av cancer förväntas öka i framtiden. Den palliativa vården är högst aktuell bland människor med en cancersjukdom som inte går att bota. LÄS MER

 5. 5. ”Trygghet, trygghet, trygghet går före allt.” : En kvalitativ studie om hur de trygga relationerna i förskolan påverkar barns utforskande under leksituationer.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Julia Håkansson; Emma Lindén; [2024]
  Nyckelord :Attachment; Security; Secure relationships; Attachment theory; Attachment hierarchy; Insecure relationships; Children s needs; Secure base; Safe haven; Strategies; Children; Preschool teacher; Anknytning; Trygga relationer; Trygghet; Anknytningsteorin; Anknytningshierarki; Otrygga relationer; Barns behov; Trygg bas; Säker hamn; Strategier; Barn; Pedagoger; Förskollärare;

  Sammanfattning : När barn börjar i förskolan kan det innebära en stor omställning där barnen får möjligheter till att skapa nya relationer. Relationerna som utvecklas i förskolan kommer att ligga till grund för barns välbefinnande. LÄS MER