Sökning: "Sex purchase"

Visar resultat 1 - 5 av 120 uppsatser innehållade orden Sex purchase.

 1. 1. Barriers to large-scale electrification of passenger cars for a fossil independent Sweden by 2030

  Kandidat-uppsats, KTH/Materialvetenskap

  Författare :Lovisa Westerlund; [2021]
  Nyckelord :Electric car; Electrification; Environment; Climate; Emissions; Infrastructure; Charging; Eldriven bil; Elektrifiering; Miljö; Klimat; Utsläpp; Infrastruktur; Laddning;

  Sammanfattning : Passenger  cars  account  for  a  large  share  of  Sweden’s  total  greenhouse  gas emissions  and  contribute  to  increased  climate  impact. In  a  climate  policy framework previously adopted by the government, it was determined that Sweden will  have  no  net  emissions  of  greenhouse  gases  into  the  atmosphere  by 2045. LÄS MER

 2. 2. Social utsatthet i prostitution/sexarbete och behovet av stödinsatser - En diskursanalys av brukarorganisationerna Fuckförbundet och #intedinhora

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Beatrice Persson; Clara Werner; [2021]
  Nyckelord :prostitution; sex work; discursive representation; social vulnerability; social support measures; Social Sciences;

  Sammanfattning : Since the legal reform and adoption of the new sex purchase act in 1999, the efficiency of governmental actions and continuance of social vulnerability among prostitutes/sex workers in Sweden have been recurring topics in public debate. Conflicting views on what the problem actually is and how it might best be dealt with, create a divide between those who advocate a liberal feminist perspective, and those who advocate a radical feminist perspective. LÄS MER

 3. 3. Köp av sexuella handlingar på nätet : Laglig porrkonsumtion eller sexköp enligt 6 kap. 11 § BrB?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Sophie Nyström; [2021]
  Nyckelord :Sexköp; sexualbrott; sexuell förbindelse; sexuell handling;

  Sammanfattning : Under de drygt 20 år som passerat sedan sexköpslagen infördes i Sverige har både samhället och sexualbrottslagstiftningen genomgått stora förändringar. Det gamla begreppet sexuellt umgänge har ersatts med det vidare begreppet sexuell handling och internet möjliggör idag köp av s.k. LÄS MER

 4. 4. Snyft, bortförklaringar & offerkoftor : En kvalitativ textanalys av TV4:s kommentarsfält på Facebook under Paolo Robertos erkännande av sexköp

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Linnéa Magnér; Emelie Sandberg; [2021]
  Nyckelord :Comment section; Discourse; Participatory journalism; Text analysis; Sex purchase; Kommentarsfält; Diskurs; Deltagarjournalistik; Textanalys; Sexköp;

  Sammanfattning : Den 14 maj 2020 tillbringade Paolo Roberto kvällen i en lägenhet på Östermalm i Stockholm med en kvinna från ett av Europas fattigaste länder och greps på bar gärning i en polisrazzia. Stjärnkocken, skådespelaren och programledaren erkände sig skyldig till sexköp. LÄS MER

 5. 5. Balance between financial and quality gains in housing production : A study on concrete and wooden frames

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Gabriella Bystedt; Fatima Estrada Bernuy; [2021]
  Nyckelord :quality management systems; purchasing; prefabricated perforated decks; load-bearing wall elements; concrete; wood; kvalitetsledningssystem; inköp; prefabricerade håldäck; bärande väggelement; betong; trä;

  Sammanfattning : With increased demand for housing in Sweden's metropolitan regions, it is of greatimportance to meet the need and build more. The supply of housing is governed byaccess to land and what it costs to build apartment houses. LÄS MER