Sökning: "Skolan en plats för"

Visar resultat 1 - 5 av 1050 uppsatser innehållade orden Skolan en plats för.

 1. 1. Från noll till föreställning - Ett utforskande arbete kring skapandet av ett musikdramatiskt verk

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Otto Falk; [2023-03-28]
  Nyckelord :kreativitet; skapande; process; föreställning; dramatisk musik; grupparbete;

  Sammanfattning : Undersökandet har varit kring hur skapandet av musikdramatiska låtar kan gå till och hur de låtarna sen blev till en föreställning. Det har varit ett grupparbete bestående av tre personer där det mesta av skapandet har skett på distans. LÄS MER

 2. 2. Rum för barn : ett gestaltningsförslag för Vaksalaskolans skolgård samt omgivande gaturum som ger plats för barn och unga

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Klara Allenmark; Linnea Modalen Sjökvist; [2023]
  Nyckelord :Skolgård; samnyttjande; barnkonventionen; gaturum; lekvärden; lekgata; miljöerbjudande; rörelsefrihet;

  Sammanfattning : 88% av Sveriges befolkning bor i tätorter, vilket endast utgör 1,3 % av Sveriges totala yta. Urbaniseringstrenden förväntas fortsätta och barns miljöer är de som försvinner först då konkurrensen om ytan är stor. Då barn spenderar majoriteten av sin vakna tid på skolan, får skolgården en allt viktigare roll i barns uppväxtmiljö. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors erfarenhet av hälsofrämjande arbete inom barnpsykiatrisk öppenvård. : en intervjustudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Kulaksiz Bawer; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Allt fler barn söker hjälp för sin psykiska ohälsa. Ett lidande som inte bara påverkar barnet utan även hela familjen. Att jobba hälsofrämjande för att stärka barn och föräldrarna resurser för att motverka ohälsa ingår i sjuksköterskorna omvårdnads expertis. LÄS MER

 4. 4. Comparative Analysis of On-site vs Off-site green-Hydrogen Value Chain Scenarios to cover projected Aviation demand : A case for Toulouse Blagnac Airport in France

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Stathis Alexandrou; [2023]
  Nyckelord :Hydrogen Production; Value Chain Analysis; Levelized Cost of Hydrogen Production LCOH ; Hydrogen for Aviation; France; Toulouse Airport; Analys av vätgasens värdekedja; kostnader för vätgasens försörjningskedja; LCOH; flytande vätgas; vätgas för luftfarten; Frankrike; Toulouse Airport; ;

  Sammanfattning : Amidst the efforts to mitigate the energy-related carbon emissions of human activities and pursuing a net-zero future by 2050, the aviation sector, as part of a wider group of hard-to-decarbonize sectors is responsible for 12% of all the transportation emissions globally. Green Hydrogen as a zero-emissions alternative fuel from water and renewable energy serves as a prime candidate to replace conventional aviation fuels and lead the way towards carbon-free flights. LÄS MER

 5. 5. Conceptualisation, Implementation and Commissioning of a Controlled Pyrolysis Rig : KTH Master Thesis Report

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Arjun Monga; [2023]
  Nyckelord :coke deposition; pyrolysis; catalysis; methane; sample; cooling channels; regenerative cooling; rocket engines; koksavsättning; pyrolys; katalys; metan; prov; kylkanaler; regenerativ kylning; raketmotorer;

  Sammanfattning : Liquid methane has seen popular interest from industry and academia as a next-generation rocket fuel due to its favorable performance characteristics and potential for extra-terrestrial in-situ resource utilisation. Since the rocket combustion chamber and nozzle are subject to high heat loads, regenerative cooling is a standard method to achieve lower temperatures. LÄS MER