Sökning: "Social politisk"

Visar resultat 1 - 5 av 537 uppsatser innehållade orden Social politisk.

 1. 1. Utanförskapets karta

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Robin Halfvordsson; Axel Ivarson; [2021-03-10]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen har som syfte att med en metod utvecklad av Liberalerna år 2004 attkartlägga utanförskapsområden i Sverige och kvantifiera antalet personer som levde iutanförskapsområden år 2018. Vi har även som syfte att jämföra vårt resultat med tidigare årsuppskattningar av utanförskap. LÄS MER

 2. 2. Medborgarförslag i Östersund kommun : En experimentell jämförande studie om medborgarförslag och e-medborgarförslaginom samma kommun.

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Jimmy Björklund; [2021]
  Nyckelord :Petitions; e-petitions; citizen participation; deliberative democracy; quasiexperiments; political majority; gender; Östersund municipality.; Petitioner; e-petitioner; medborgarförslag; deliberativ demokrati; kvasiexperiment; politisk majoritet; kön; Östersund kommun.;

  Sammanfattning : This case study has looked at the significance transition from petitions to e-petitions has have for the proportion of approved proposals in the municipal council within Östersund municipality. The study has used a deliberative approach to how conversations are conducted between institution and citizen, this has been tested using a quasi-experiment and included a comparison with an after-before scenario with petitions and possible effects within different social groups that can be affected. LÄS MER

 3. 3. ”Så ska jag försöka att fortsätta bära dig” : En retorisk studie fokuserad på Buschs och Sabunis kommunikation på Instagram ur ett identifikationsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Paulin Eriksson; [2021]
  Nyckelord :rhetoric; identification; social media rhetoric; Instagram; political rhetoric; identifikation; retorik; sociala medier; kommunikativa strategier; Instagram; Burke; marknadsföring; partiledarkommunikation; politisk kommunikation; svensk kommunikation; svensk retorik;

  Sammanfattning : Uppsatsen är en retorisk studie av Ebba Buschs och Nyamko Sabunis kommunikation på Instagram ur ett identifikationsperspektiv. Studiens material är Instagraminlägg från partiledarnas Instagramprofiler och undersökningen studerar vilka tekniker de använder för att skapa igenkänning och social gemenskap. LÄS MER

 4. 4. Demokratisk tillbakagång - en kvantitativ studie om den politiska kulturens påverkan

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Leia Onsmark; Johan Fredrik Schäfer; [2021]
  Nyckelord :Democratic backsliding; Avdemokratisering; Politisk kultur; Social Sciences;

  Sammanfattning : The essay examines the cause and effects of political culture, a political family consisting of socioeconomic factors, that may aim to challenge the state of democracy. The aim of the study is to understand and examine the rising trend of democractic backsliding in which contributing factors from the theories of political culture may have led to today's global fall of democracy. LÄS MER

 5. 5. Anfall som bästa försvar - om det svenska straffandets drivkrafter och syften

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Olle Jonsson; [2021]
  Nyckelord :straffrätt; nyklassicism; straffrättspolitik; kriminalpolitik; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Under 1900-talets senare hälft kan straffrätten sägas ha bytt fot – från behandlingsideologi till nyklassicism. Behandlingsideologin betonar brottslingens behov av vård och vilar på individualpreventiv grund. Straff utmäts för att brottslingen ska behandlas till laglydighet. LÄS MER