Sökning: "Sofia Norén"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Sofia Norén.

 1. 1. Social arbetmiljö och hälsa : En kvantitativ undersökning på ett säkerhetsföretag

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Sofia Norén; [2018]
  Nyckelord :Arbetslivshälsa; Enkätstudie; Folkhälsa; KASAM; Krav-kontroll-stödmodellen; Självskattad hälsa.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Sambandet mellan kundupplevelsen och ett fastighetsmäklarföretags servicescape : En kvalitativ studie på tre mäklarkontor

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Sofia Esbjörnsson; Sanna Norén; [2018]
  Nyckelord :servicescape; fastighetsmäklare; mäklare; kontor; kvalitativ; kundupplevelse;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att beskriva vad som har betydelse för kundens upplevelse när kunden fysiskt besöker ett fastighetsmäklarkontor och hur ett servicescape kan ha betydelse för en persons uppfattning om ett fastighetsmäklarföretag. Begreppet servicescape och dess olika delar presenteras samt viktiga teoretiska modeller. LÄS MER

 3. 3. Gefleortens Mejeriförening : Orsaken bakom fusionen med Arla Foods

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Felicia Norén; Sofia Ronström; [2018]
  Nyckelord :kooperativ; mejeri; svenska mejerimarknaden; transaktionsspecifika tillgångar; transaktionskostnader; äganderättsteori; agentteori;

  Sammanfattning : Den svenska mejerimarknaden har förändrats snabbt och radikalt. Allt fler kooperativa företag försvinner och ett fåtal större aktörer kvarstår. De mindre kooperativa företagen som inte klarar att konkurrera pressas till att fusionera eller köpas upp. LÄS MER

 4. 4. How Green Are We? : Attitudes Towards Environmentally Friendly Fast Fashion

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Jacob Wassén; Sofia Norén Fahlman; Josefin Holm; [2017]
  Nyckelord :Theory of Planned Behavior; Green Marketing; Consumer Behavior Environmentally Friendly Fast Fashion.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Hur kan barnfetma förebyggas?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Sofia Norén; [2016]
  Nyckelord :prevention; obesity; overweight; children; nurse.; Förebygga; Fetma; Övervikt; Barn; Sjuksköterska;

  Sammanfattning : Barnfetma är ett av de allvarligaste folkhälsoproblemen, ungefär 20-25 % av Sveriges barn och ungdomar är överviktiga. Barn med övervikt riskerar att drabbas av sjukdomar såsom diabetes, leverpåverkan och fettrubbningar samtidigt som de riskerar att bli mobbade av andra barn. LÄS MER