Sökning: "Stina Lindell"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Stina Lindell.

 1. 1. Sambandet mellan grammtik och skrivförmåga

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Eloise Jönsson Lindell; Stina Johansson; [2018]
  Nyckelord :Grammatik; Kunskap; Lingvistik; Metaspråk; Skrivförmåga; Undervisning;

  Sammanfattning : Syftet med denna kunskapsöversikt är att redogöra för rådande forskning beträffande grammatik i ett förstaspråk och om undervisning i detta eventuellt kan hjälpa elever att bli starkare skribenter. Frågeställningen kan grammatikundervisning hjälpa elever att utveckla sin skrivförmåga, och i så fall hur? genomsyrar hela arbetet. LÄS MER

 2. 2. Föräldrars upplevelse av att närvara i sitt barns vård i en akut situation : En systematisk litteraturstudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Stina Lindell; Anna Påve; [2016]
  Nyckelord :Föräldrar; närvaro; akut situation; familjecentrerad omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Forskning visar att barn i akuta situationer är vanligt förekommande inom hälso-och sjukvården. Vid det vårdande mötet med akut sjuka barn bör även föräldrar tas om hand, vilket innebär att den familjecentrerade omvårdnaden har en stor betydelse i dessa situationer. LÄS MER

 3. 3. Skolsköterskors upplevelser av att tillgodose elevers behov

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Hanna Fahlén; Katja Lindell; [2014]
  Nyckelord :school nurse; students´; nursing; experiences; health promotion; skolsköterska; elever; omvårdnad; upplevelser; förebyggande hälsoarbete;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNINGTitel: Skolsköterskors upplevelser av att tillgodose elevers behov.Författare: Fahlén Hanna, Lindell KatjaInstitution: Institution för hälsa och lärande, Högskolan i SkövdeProgram/Kurs: Examensarbete i omvårdnad, OM780A, 15 hpHandledare: Thorstensson StinaExaminator: Browall, MariaSidor: 29Nyckelord: skolsköterska, elever, omvårdnad, upplevelser, förebyggande hälsoarbete  Bakgrund: Skolsköterskorna har ett omfattande omvårdnadsarbete med att främja elevers hälsa och kan göra skillnad för elever i skolan, när det gäller deras hälsa och prestation. LÄS MER

 4. 4. Att leva med fibromyalgi ur ett kvinnligt perspektiv : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för vård och natur; Högskolan i Skövde/Institutionen för vård och natur; Högskolan i Skövde/Institutionen för vård och natur

  Författare :Stina Lindell; Maria Gassama; Ida Pontén; [2010]
  Nyckelord :Fibromyalgia; women; symptom; experience; Fibromyalgi; kvinnor; symtom; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det saknas biomedicinsk förklaring till varför fibromyalgi uppstår, vilket gör att patienter idag främst diagnostiseras genom symtombilden som ingår i sjukdomen. Att fibromyalgi består av både fysiska och psykiska besvär och att orsaken är oklar gör att sjukdomen är svårbehandlad. LÄS MER

 5. 5. Att leva med fibromyalgi ur ett kvinnligt perspektiv : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för vård och natur; Högskolan i Skövde/Institutionen för vård och natur; Högskolan i Skövde/Institutionen för vård och natur

  Författare :Stina Lindell; Maria Gassama; Ida Pontén; [2010]
  Nyckelord :Fibromyalgia; women; symptom; experience; Fibromyalgi; kvinnor; symtom; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det saknas biomedicinsk förklaring till varför fibromyalgi uppstår, vilket gör att patienter idag främst diagnostiseras genom symtombilden som ingår i sjukdomen. Att fibromyalgi består av både fysiska och psykiska besvär och att orsaken är oklar gör att sjukdomen är svårbehandlad. LÄS MER