Sökning: "Storyboarding"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade ordet Storyboarding.

 1. 1. God man i fickan : Involving people with cognitive impairments in participatory design activities

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Alexander Nordh; [2020]
  Nyckelord :Participatory design; people with disability; cognitive impairments; financial literacy; financial technology; accessibility;

  Sammanfattning : Background: Technology can provide efficient and accessible solutions to manage private economy, taking into account user needs and experiences. People with disability are most likely to encounter challenges related to financial literacy and lack of access to their own money. LÄS MER

 2. 2. Himlen, Havet & Riddaren : Fantasyillustrationer om mobbning och utanförskap

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Lovisa Bengtsson; [2020]
  Nyckelord :Illustration; Digital Art; Bullying; Exclusion; Storytelling; Fantasy; Illustration; Digital Konst; Mobbning; Utanförskap; Berättande; Fantasy;

  Sammanfattning : Information kring mobbing och utanförskap är viktig men kan ofta upplevas som torr och ointressant. Detta kandidatarbete utforskar fantasyillustrationer som ett sätt att hantera svårare ämnen genom berättande och underhållning. LÄS MER

 3. 3. Understanding and Improving the Utilization of Web and Mobile GIS Solutions for Outdoor Environment Management

  Master-uppsats, KTH/Geoinformatik

  Författare :Lea Zuna; [2019]
  Nyckelord :GIS; web- and mobile GIS; outdoor environment management; contextual design; user-centered design;

  Sammanfattning : Trees, plants, water,playgrounds, green areas and benches are just a few out of many components thatforms a pleasant outdoor environment. Not only are management and maintenancenecessary to keep the environment clean and nice for everybodys well-being, butalso documentation and records of geographic data representing the outdoorenvironment. LÄS MER

 4. 4. Immersive Storytelling for Environmental Communication

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Yin He; [2019]
  Nyckelord :design research; information design; visual media; immersive storytelling; immersive visualization; dome content creation; environmental communication;

  Sammanfattning : As one of the earliest attempts to apply immersive technology in environmental communication, this design research project tries to answer the following research question: how do we communicate the connections between food-related behaviors and environmental impacts through immersive storytelling? During the project, an immersive story called "Trik’s' Party" for dome shows and a journey map of an immersive visitor experience are created. These design outcomes and this paper are built on the knowledge of scientific findings, communication methods, content creations, and service design. LÄS MER

 5. 5. Exploring the Use of Augmented Reality in the Experience Industry : A Study on Technological Innovation through Prototyping

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Industriell teknik; Uppsala universitet/Industriell teknik

  Författare :Alberto Catalán; Frida Gidlöf; [2018]
  Nyckelord :ar; augmented reality; experience industry; front end of innovation; innovation process; prototype; prototyping; prototypes; edward de bono; thinking hats; idea generation; concept development; brainstorming; designing prototypes; magic leap; holo lens; ice hockey; upplevelseindustri; innovationsprocess; ar-glasögon; arglasögon; förstärkt verklighet; ishockey;

  Sammanfattning : This master thesis is a case study, in the experience industry, of prototypes in the early stage of the innovation process – the front end of innovation. The innovation is augmented reality (AR) that adds digital made graphics or information in the user's environment. LÄS MER