Sökning: "Susanne Sörensen"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Susanne Sörensen.

 1. 1. Vårdnadshavares engagemang i Grön Flagg : Förskollärares uppfattning om vårdnadshavares samverkan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Susanne Sörensen; [2019]
  Nyckelord :Engagemang; fenomenografi; förskollärare; Grön Flagg; hållbar utveckling; samverkan; vårdnadshavare.;

  Sammanfattning : Syftet med undersökningen är att belysa förskollärares uppfattning om, på vilka sätt vårdnadshavare involveras i förskolans miljövård inom ramen för hållbar utveckling. Tidigare forskning pekar på att barns viktigaste källor i lärande om förhållningssätt främst utgår ifrån vårdnadshavare. LÄS MER

 2. 2. In Splendid Isolation : A Deconstructive Close-Reading of a Passage in Janet Frame's "The Lagoon"

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för humaniora (HUM)

  Författare :Susanne Sörensen; [2006]
  Nyckelord :Janet Frame; The Lagoon; New Zealand; deconstruction; Derrida; post-colonial studies; scala naturae; chain of being; caste; karma; original sin; Hinduism; Sanskrit;

  Sammanfattning : In reading the literary criticism on Janet Frame's work it soon turns out that Frame was deconstructive before the concept was even invented. Thus, deconstruction is used in this essay to close-read a passage in the title story of her collection of short stories, The Lagoon (1951). LÄS MER

 3. 3. Five English Verbs : A Comparison between Dictionary meanings and Meanings in Corpus collocations

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för humaniora (HUM)

  Författare :Susanne Sörensen; [2006]
  Nyckelord :word convention; verbum; utterance; polysemy; polysemous verb; lexical item; prototypical semantics; computational linguistics; monosemous units of meaning; principle of lexical contrast; valency pattern; selectional restrictions; collocational string; collocational profile; disambiguation;

  Sammanfattning : In Norstedts Comprehensive English-Swedish Dictionary (2000) it is said that the numbered list of senses under each headword is frequency ordered. Thus, the aim of this study is to see whether this frequency order of senses agrees with the frequencies appearing in the British National Corpus (BNC). Five English, polysemous verbs were studied. LÄS MER

 4. 4. Hur upplever danskar att arbeta i Sverige respektive svenskar att arbeta i Danmark?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Ylva Strand; Susanne Sörensen; [2005]
  Nyckelord :arbetstagare; arbetsliv; svenskar; danskar; Sverige; Danmark; Sociology of labour; sociology of enterprise; Arbetslivssociologi; företagssociologi; Social psychology; Socialpsykologi; Law and Political Science; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka om det finns skillnader i hur man upplever arbetsplatsen beroende på om man är svensk och arbetar i Danmark eller om man är dansk och arbetar i Sverige. Deltagarna var pendlare, slumpvis utplockade på färjorna mellan Helsingborg och Helsingör. LÄS MER