Sökning: "Sverige USA demokrati"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden Sverige USA demokrati.

 1. 1. Sverige tar ställning : En analys av bevekelsegrunderna inför valet att skicka defensiva vapen till Ukraina 2022

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Kasper Martinell; [2022]
  Nyckelord :Säkerhetspolitik; Solidaritetsdoktrin; Neutralitet;

  Sammanfattning : Den 24e februari invaderade Ryssland sitt grannland Ukraina efter många år av både väpnad och politisk konflikt. Omvärlden skakades av detta angrepp och Sverige tillsammans med EU, USA samt flera andra länder var snabba med att införa sanktioner mot Ryssland i hopp om att försämra Rysslands ekonomi till en grad att det skulle påverka deras militära förmåga. LÄS MER

 2. 2. Personalägda företag - liberalism eller socialdemokrati? : En jämförande fallstudie av personalägande i Sverige och USA

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Statsvetenskap; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Simon Nordin; [2022]
  Nyckelord :Employee ownership; liberal; social democracy; institutions; Sweden; United States; economic democracy; Personalägande; liberal; socialdemokratisk; institutioner; Sverige; USA; ekonomisk demokrati;

  Sammanfattning : This Master’s thesis examines the interesting paradox of why employee ownership is morecommon in the United States of America than in Sweden, when other forms of rights andbenefits for employees are more developed in the latter. This paradox boils down tounderstanding the characteristics of employee ownership and its relationship to thetraditional political left-right scale. LÄS MER

 3. 3. Diplomati och demokrati - Politisering av svenska och amerikanska ambassadörer

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Oscar Bedman; Viggo Dahl; [2020]
  Nyckelord :Ambassadörer; politisering; Sverige; USA; tjänstemän; politisk tillsättning; politiska utnämningar; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Rollen som ambassadör betraktas som en prestigefylld position med stort diplomatiskt ansvar. I och med att chefsposten är prestigefylld och att det är regeringen som utser positionerna finns det en risk att tjänsterna politiseras för att påverka verksamheten och göra styrningen lättare eller för att belöna trogna medarbetare. LÄS MER

 4. 4. Sverige och Rysskräcken?

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Ivonna Jajji Tiagoun; [2020]
  Nyckelord :Democracy; Media; NATO; Objectivity; International politics; Western world; Russia; Sweden; Demokrati; Media; NATO; Internationell politik; Västvärlden; Ryssland; Sverige;

  Sammanfattning : Media har en väldigt betydande roll i hur vi uppfattar det som sker runt om i världen. Uppfattningen vi får utifrån en händelse beror till stor del av hur media rapporterar kring den händelsen. Ryssland anses vara ett land som idag kan väcka en del känslor i olika sammanhang, allt från utrikespolitik till idrottsvärlden. LÄS MER

 5. 5. Domaren som rättens främsta företrädare - En konstitutionell komparativ studie gällande domstolens möjlighet att tillhandahålla ett effektivt rättighetsskydd

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Emelie Jansson; [2019]
  Nyckelord :komparativ rätt en. comparative law ; rättshistoria en. legal history ; statsrätt en. constitutional law ; lagprövning en. judicial review ; Law and Political Science;

  Sammanfattning : When drafting a Constitution, the relationship between politics and law must always be determined. It is up to each legal system to regulate what influence the court should have on the formulation of legislation. LÄS MER