Sökning: "Syntetisk metod"

Visar resultat 1 - 5 av 60 uppsatser innehållade orden Syntetisk metod.

 1. 1. Syntetisk och analytisk läsinlärningsmetod för elever med lässvårigheter

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Maria Petersson; Marie Österberg; [2019]
  Nyckelord :Läsinlärnings- och läsutvecklingstraditioner; Syntetisk metod; Analytisk metod; Läsinlärning; Läsutveckling; Lässvårigheter; Undervisningsmaterial; Kvalitativ intervjustudie;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att mot bakgrund av forskning om läsinlärnings- och läsutvecklingsmetoder belysa vilka olika val av läsundervisningsmetoder ett urval pedagoger gör med hänsyn till elever med läsinlärnings- och läsutvecklingssvårigheter. I studien fokuseras läsinlärnings- och läsutvecklingstraditionerna syntetisk och analytisk metod. LÄS MER

 2. 2. ”Motivation är ju jätteviktigt, man måste ha lust att lära, lust att vilja!” : En studie om vilka motiverande inslag lärare i årskurs 1 använder för att motivera elever i läsundervisningen.

  M1-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik; Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

  Författare :Matilda Olofsson; Josefin Sundqvist; [2019]
  Nyckelord :Förväntan-värdeteorin; The Simple View of Reading; Kombinerad metod; Syntetisk metod; Analytisk metod;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att få ökad kunskap om lärares uppfattningar om och undervisning i läsning kopplat till motivation, i årskurs 1. För att undersöka detta ligger fokus på vilken läsundervisning lärare bedriver och vad lärare använder för motiverande inslag i sin läsundervisning. LÄS MER

 3. 3. Patienters upplevelser av intensivvård

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Maria Fransson; Maria Sassarsson; [2018]
  Nyckelord :Patienternas upplevelser; Intensivvård; Bemötande; Kommunikation; Litteraturstudie; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Intensivvård innebär att vårdas i en högteknologisk miljö där patienterna som vårdas är kritiskt sjuka. Patienterna upplever sig ofta stressade och utlämnade och beroende av sjukvårdspersonalen. Syfte: Att beskriva patienters upplevelser av intensivvård. LÄS MER

 4. 4. An empirical study on synthetic image generation techniques for object detectors

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Claudio Salvatore Arcidiacono; [2018]
  Nyckelord :Object Detection; Synthetic Dataset; Deep Learning; Rendered Images; Computer Vision; Objektdetektion; Syntetisk datamängd; Djup inlärning; Återgivna bilder; Datorseende;

  Sammanfattning : Convolutional Neural Networks are a very powerful machine learning tool that outperformed other techniques in image recognition tasks. The biggest drawback of this method is the massive amount of training data required, since producing training data for image recognition tasks is very labor intensive. LÄS MER

 5. 5. Desmopressin och von Willebrands sjukdom

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Helena Silvén; [2018]
  Nyckelord :desmopressin; von Willebrands sjukdom; blödarsjuka; koagulation; blödningstid;

  Sammanfattning : Introduction: This analytic essay is written in completion of a bachelor degree in pharmacy. The focus is in analyzing how different treatments affect the bleeding time. Background: Desmopressin (DDAVP) is a synthetic analogue of the pituitary hormone vasopressin, which controls the reabsorption of water in the kidneys. LÄS MER