Sökning: "Syntetisk metod"

Visar resultat 1 - 5 av 64 uppsatser innehållade orden Syntetisk metod.

 1. 1. Synthetic Data Generation for Anonymization

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Niklas Reje; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Because of regulations but also from a need to find willing participants for surveys, any released data needs to have some sort of privacy preservation. Privacy preservation, however, always requires some sort of reduction of the utility of the data, how much can vary with the method. LÄS MER

 2. 2. Statistical Learning and Analysis on Homology-Based Features

  Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik

  Författare :Jens Agerberg; [2020]
  Nyckelord :Applied topology; topological data analysis; TDA; persistent homology; machine learning; Topologisk dataanalys; maskininlärning;

  Sammanfattning : Stable rank has recently been proposed as an invariant to encode the result of persistent homology, a method used in topological data analysis. In this thesis we develop methods for statistical analysis as well as machine learning methods based on stable rank. LÄS MER

 3. 3. Syntetisk och analytisk läsinlärningsmetod för elever med lässvårigheter

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Maria Petersson; Marie Österberg; [2019]
  Nyckelord :Läsinlärnings- och läsutvecklingstraditioner; Syntetisk metod; Analytisk metod; Läsinlärning; Läsutveckling; Lässvårigheter; Undervisningsmaterial; Kvalitativ intervjustudie;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att mot bakgrund av forskning om läsinlärnings- och läsutvecklingsmetoder belysa vilka olika val av läsundervisningsmetoder ett urval pedagoger gör med hänsyn till elever med läsinlärnings- och läsutvecklingssvårigheter. I studien fokuseras läsinlärnings- och läsutvecklingstraditionerna syntetisk och analytisk metod. LÄS MER

 4. 4. Evolving Chemical Reaction Networks

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Elisabeth Degrand; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : One goal of synthetic biology is to implement useful functions with biochemical reactions, either by reprogramming living cells or programming artificial vesicles. In this perspective, we consider Chemical Reaction Networks (CRNs) as a programming language. LÄS MER

 5. 5. ”Motivation är ju jätteviktigt, man måste ha lust att lära, lust att vilja!” : En studie om vilka motiverande inslag lärare i årskurs 1 använder för att motivera elever i läsundervisningen.

  M1-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik; Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

  Författare :Matilda Olofsson; Josefin Sundqvist; [2019]
  Nyckelord :Förväntan-värdeteorin; The Simple View of Reading; Kombinerad metod; Syntetisk metod; Analytisk metod;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att få ökad kunskap om lärares uppfattningar om och undervisning i läsning kopplat till motivation, i årskurs 1. För att undersöka detta ligger fokus på vilken läsundervisning lärare bedriver och vad lärare använder för motiverande inslag i sin läsundervisning. LÄS MER