Sökning: "Tapestry"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade ordet Tapestry.

 1. 1. Traditions and Transformation

  Master-uppsats, Konstfack/Ädellab

  Författare :Sameeksha Mehra; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Traditions that shape our identity and beliefs are constantly undergoing transformation through our interactions with new cultures. At the same time, these interactions enhance our awareness of where we come from, and where we truly belong. LÄS MER

 2. 2. Jämförelse av två olika våtrengöringsmetoder för vävda tapeter

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Tina SchÛler; [2016-06-21]
  Nyckelord :textile conservation; wet cleaning; tapestries;

  Sammanfattning : Göteborgs universitet, Institutionen för miljövetenskap och kulturvård. Avdelningen för Kulturvård. Examensarbete VT2000. Konservatorslinjen. LÄS MER

 3. 3. Structures of a depiction which I no longer remember

  Master-uppsats, Konstfack/Textil

  Författare :Katja Beckman; [2016]
  Nyckelord :Tapestry; Textile; Craft; Yellow;

  Sammanfattning : I'll make a big, yellow tapestry. In the project I'll examine textures and surfaces in a monumental tapestry, and the translation of an image into a tapestry through reliefs and materials. I'm a tapestry weaver, and in this project I'll work with structures and the sculptural aspect of weaving in an abstract tapestry. LÄS MER

 4. 4. BiodiverCity : urban ecological design

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Tobias Pravitz; [2016]
  Nyckelord :urban biodiversity; alternative lawns; green roofs; green walls; ecological design; green infrastructure; urban development;

  Sammanfattning : With the opportunities of urbanization comes in many parts of the world problems of providing residential facilities for people. Stockholm is projected to grow by approximately 40% during the next 15 years and the city's response to housing issues in the latest master plan is to make the city denser. LÄS MER

 5. 5. En blomma i tapeten : En kvalitativ studie om HR-medarbetares status, legitimitet och yrkesidentitet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Malin Levin; Ronja Pantzar; [2015]
  Nyckelord :human resource; HR; status; legitimitet; yrkesidentitet; kommunikation;

  Sammanfattning : I spåren av kunskapssamhället med ett ökat fokus på humankapital, har vikten av personalarbete betonats allt mer. Personalarbete, som numera kallas human resource, hanterar den mänskliga resursen i organisationen vilken ofta betraktas som organisationers viktigaste. LÄS MER