Sökning: "Thomas Andersson"

Visar resultat 1 - 5 av 54 uppsatser innehållade orden Thomas Andersson.

 1. 1. Ist Tony Buddenbrook kindisch? : Neue Aspekte zu ihrem Charakterbild

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Johan Andersson; [2019]
  Nyckelord :Buddenbrooks; Thomas Mann; Tony Buddenbrook;

  Sammanfattning : Der vorliegende Aufsatz ist eine Untersuchung innerhalb des C-Seminars für Deutsch an der Mälardalens Högskola. Die Zielsetzung besteht darin, in Thomas Manns »Buddenbrooks -Verfall einer Familie« zu untersuchen, ob die üblichen Interpretationen vom Charakter der Tony Buddenbrook ausreichend oder gar widersprüchlich sind. LÄS MER

 2. 2. Drugs of the Future - Bispecific Antibodies : An investigaion of future development needs

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning

  Författare :Carl Fabian Svahn; Anisha Khan; Amanda Wahlsten; Terese Larsson; Therese Koivula; Thomas Andersson; [2019]
  Nyckelord :bispecific; antibodies; antibody; production; preclinical; clinical; development; knob-into-hole; Duetmab; crossmab; beat; orthogonal; fab;

  Sammanfattning : This report reviews the field of bispecific antibodies, artificially engineered antibodies thathave the ability to bind two or more different antigen simultaneously. Historical as well asrecently developed techniques are demonstrated, together with formats in preclinical andclinical development. LÄS MER

 3. 3. Skillnader i företags hållbarhetsstyrning

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Alexandra Ronneback; Mikaela Andersson; [2018]
  Nyckelord :Hållbarhet; hållbarhetsstyrning och hållbarhetsrapportering.;

  Sammanfattning : Titel: Skillnader i företags hållbarhetsstyrning Författare: Alexandra Ronneback och Mikaela Andersson Program: Ekonomprogrammet inriktning redovisning och ekonomistyrning Handledare: Thomas Karlsson Institution: Ekonomihögskolan, Linnéuniversitetet i Kalmar   Inledning: Intresset för hållbarhet har i Sverige ökat markant i omfattning och betydelse de senaste decennierna. Idag är hållbarhetsstyrning och hållbarhetsrapportering viktiga aspekter i företags verksamhetsstyrning. LÄS MER

 4. 4. HOPP I LIVETS SLUTSKEDE

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Thomas Adrian; Rasmus Andersson; [2017]
  Nyckelord :hope; nurses; nursing; palliative care; Sweden; hopp; omvårdnad; palliativ vård; sjuksköterskor; Sverige;

  Sammanfattning : Bakgrund: Patienter som vårdas palliativt behöver hopp för att klara av att leva den tid de har kvar. Sjuksköterskans omvårdnad av patienter som vårdas palliativt är förbundet med patienters upplevelse av hopp. LÄS MER

 5. 5. The Art of Carrying the Fire : Carrying the Fire: Motivation for Survival in Cormac McCarthy’s The Road

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Mikael Andersson; [2017]
  Nyckelord :McCarthy; The Road; Morality; Carrying the fire; Factors for motivation; Survival mentality; Religion; Society; Post-Apocalyptic; Paternal love.;

  Sammanfattning : This essay is working on exploring what it is that motivates the man and the boy to survive despite the harsh reality they live in. The purpose of the essay is to show four main factors for motivation: morality, religion, society and paternal love. LÄS MER