Sökning: "Västfronten"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet Västfronten.

 1. 1. Bäste Herr Blom. : Svenska främlingslegionärers röster från västfronten.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Carl Olsson; [2019]
  Nyckelord :The Great War. Letters from soldiers. Volunteers in the French Foreign Legion. Swedish soldiers. English soldiers. Tommie Askew.; Det första världskriget. Franska Främlingslegionen. Svenska soldater. Svenska frivilliga. Frivilliga svenska soldater. Brev. Soldatbrev. Västfronten. Tommie Askew. Sven Blom. Ivan Lönnberg. Elow Nilson. Olof Edman.;

  Sammanfattning : This essay attempts to bring the experiences of eight soldiers to light, seven of them Swedish and one English, that took part in the fighting on the western front as volunteers in the French foreign legion during World War One. The main source material consists of letters sent between these soldiers and another Swedish ex-foreign legionnaire, Sven Blom, both during Mr. LÄS MER

 2. 2. Pansardivisionen i Lorraine, september 1944 : En fallstudie av möjligt amerikansk manöverkrigförig före 2003

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan/Försvarshögskolan

  Författare :Mats Hjorter; [2009]
  Nyckelord :Lorraine; Lind; Wood; maneuver warfare; mission-type orders; schwerpunkt; surfaces and gaps.; Lorraine; Lind; Wood; manöverkrigföring; uppdragstaktik; schwerpunkt; ytor och luckor.;

  Sammanfattning : Operation Iraqi Freedom 2003 ses ofta som det första tydliga exemplet på amerikansk manöverkrigföring. Under Andra Världskriget hade den amerikanska 4. Pansardivisionen hade en chef i Generalmajor John S. Wood som studerat Liddell Hart, de Gaulle, Fuller och von Seeckt under mellankrigstiden. LÄS MER

 3. 3. Första världskriget i historieläroböckerna. : En studie av hur läroböckerna gör sitt stoffurval när de ska beskriva första världskriget.

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Jan Törnfeldt; [2008]
  Nyckelord :Första världskriget; stoffandel; stoffurval; läsbarhet; kriterier; läroböcker; historia.;

  Sammanfattning : I arbetet studeras hur sex läroböcker skildrar första världskriget. Läroböckerna i min studie används för undervisning på grundskole- och gymnasienivå. Stoffandelar, läsbarhet och innehåll är centralt i studien. Att analysera läroböcker är viktigt, eftersom det ger kunskap om stoffhantering och urval. LÄS MER

 4. 4. ”De första leden nedmejades som rågax för lien" - Från krigsromantik till realism i Hallandsposten 1914-1918?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för humaniora (HUM)

  Författare :Mattias Allgulin; [2006]
  Nyckelord :Första världskriget; Hallandsposten; Krigsromantik; Realism; Västfronten;

  Sammanfattning : Jag har i denna uppsats gjort en kvalitativ analys av strids- och våldskildringarna i Hallandsposten från första världskrigets västfront. Utgångspunkten har varit en teorimodell som delar in materialet i kategorier som spänner från de krigsromantiska skildringarna i början av kriget till det mer realistiska under krigets senare år. LÄS MER