Sökning: "Vaccination"

Visar resultat 1 - 5 av 428 uppsatser innehållade ordet Vaccination.

 1. 1. The impact of "loose " restrictions in Sweden during the COVID-19 virus , compared to the neighbouring Scandinavian countries.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Matematisk statistik

  Författare :Anie Kdlian; [2023]
  Nyckelord :Covid-19; Corona virus pandemic; Sweden; Scandinavian countries; Coronavirus; coronaviruspandemin; skandinaviskaländer; Sverige; Data Analysis; Dataanalys; Denmark; Finland; Norway; variants; excess mortality; vaccination; waves of covid; covid cases; stringency index; first wave; second wave; third wave; fourth wave; milda restriktioner.; Mathematics and Statistics;

  Sammanfattning : Covid-19 is the first type of coronavirus that was characterized as a pandemic, year 2020. The prevention methods to minimize the spread of the corona virus did vary somehow between the countries. LÄS MER

 2. 2. Barnhälsovårdssjuksköterskans erfarenheter av att förbereda spädbarn inför vaccinering : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Hannah Johansson; Sandra Juhl; [2023]
  Nyckelord :Child health service; preparation; pain-management interventions; qualitative study; vaccination; child health service nurses experiences; Barnhälsovård; förberedelser; smärtstillande interventioner; kvalitativ studie; vaccination; barnhälsovårdssjuksköterskors erfarenheter;

  Sammanfattning : Bakgrund: Förberedandet av barn inför vaccinering innefattar aktivt förebyggande och lindrande av smärta då det ses som del i god omvårdnad. Det kan nås via flera olika smärtlindrande interventioner som är; fysiologiska, farmakologiska, psykologiska och/ eller injektionstekniska. LÄS MER

 3. 3. Dog owner knowledge and attitudes towards oral vaccination : a field study on canine rabies in Lao PDR

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Elsa Holmström; [2023]
  Nyckelord :canines; zoonoses; vaccine prevention; vaccine preferences;

  Sammanfattning : Rabies is a fatal viral disease causing around 59,000 deaths each year worldwide. Out of all deaths, 95% occur in Africa and Asia. In Lao People’s Democratic Republic (Lao PDR) rabies is endemic with dogs being the main virus reservoir. All mammals can be infected by the rabies virus but up to 99% of human rabies cases are transmitted by dogs. LÄS MER

 4. 4. Anledningar till att personer i Europa och USA är tveksamma till vaccination mot COVID-19

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Olivia Mattsson; Elinor Alfredsson; [2023]
  Nyckelord :COVID-19; COVID-19-vaccin; vaccinationstveksamhet; vaccinationsmotstånd; health belief model; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: WHO klassar vaccinationsmotstånd som ett av de största hoten mot folkhälsan i modern tid. COVID-19 drabbade världen med stor kraft och vaccination var en förutsättning för att kunna återfå ett fungerande samhälle. Samtidigt sågs en utbredd vaccinationstveksamhet. LÄS MER

 5. 5. Orsaker till föräldrars skepticism mot barnvaccinationer

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Henrik Lindahl; Hanna Skog; [2023]
  Nyckelord :immunization; childhood vaccination; hesitancy; parents attitude; immunisering; barnvaccination; tveksamhet; föräldrars attityder;

  Sammanfattning : Introduktion: Vaccin har blivit en global framgång för folkhälsan. Vaccinationer har bidragit till att flera barnsjukdomar blivit så sällsynta att de inte längre utgör hot mot samhället. Trots detta finns fortfarande en tveksamhet hos föräldrar kring barnvaccinationer. LÄS MER