Sökning: "Vidar"

Visar resultat 1 - 5 av 51 uppsatser innehållade ordet Vidar.

 1. 1. Network governance as a strategy for social sustainable development?

  Master-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen; Lunds universitet/Pedagogik; Lunds universitet/Master of Science in Global Studies; Lunds universitet/Graduate School

  Författare :Rickard Vidar; [2020]
  Nyckelord :Cross-sectorial collaboration; meta-governance; network; policy; sustainable development; social sustainable development; Law and Political Science; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to contribute to increased awareness and understanding of how actors collaborate to solve complex societal problems. The study also intends to contribute to increased knowledge of the relevance of theory network governance in describing collaborative processes. LÄS MER

 2. 2. Förstudie och beräkning på cylindersystem för utveckling av en bygelvagn med tipp

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Vidar Visser; [2020]
  Nyckelord :Hydraulik; Bygelvagn; Cylinder;

  Sammanfattning : Examensarbetet är gjort i uppdrag för och i samarbete med M&RMekan och Konstruktion. Uppdraget är att konstruera en bygelvagn, som kan tippa en last på 30 ton och en vinkel på 95º. Bygelvagnen ska baseras på företagets existerande icke tippande modell. LÄS MER

 3. 3. Rättsekonomiska perspektiv på penningtvättsbrottet : En rättsekonomisk analys av domar avseende grovt penningtvättsbrott 2019

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Stockholm Centre for Commercial Law

  Författare :Vidar Lagerkvist Gothenby; [2020]
  Nyckelord :Economic Analysis of Law; Money Laundering; Rättsekonomisk analys; Penningtvätt;

  Sammanfattning : In 2019 the courts in Sweden decided in 21 judgements regarding gross money laundering. This study aims to determine if the court uses economic analysis of law in its judgments and if so, in what way the economic analysis occur. LÄS MER

 4. 4. ”Alla vet ju att arbetsgivare inte anställer personalvetare utan arbetslivserfarenhet” : en kvalitativ studie om faktorer som motiverar personalvetare till att kombinera heltidsstudier med deltidsarbete

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Vidar Bjurström; Samira Kraft; [2019]
  Nyckelord :Inre motivation; yttre motivation; praktisk kunskap; teoretisk kunskap; deltidsarbete;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa studie syftar till att bidra med kunskap om vilka faktorer som motiverar personalvetarstudenter på Uppsala universitet att kombinera heltidsstudier med deltidsarbete. Vi har preciserat syftet genom två frågeställningar: “Vilken betydelse får relationen mellan teoretisk och praktisk kunskap för studenternas motivation till att arbeta deltid?” och “Vilka inre och yttre faktorer påverkar studenternas motivation till att söka deltidsarbete?” Resultatet i studien har samlats in genom semistrukturerade intervjuer med åtta personalvetarstudenter. LÄS MER

 5. 5. Putins gasprojekt eller Kommunens framtid? En frameanalys av Nord Stream 2

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Amanda Gärdebring; Vidar Wirén Gimle; [2019]
  Nyckelord :Nord Stream 2; kommunalt självstyre; makt; diskurs; säkerhetisering; framing; policy; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats utforskar hur problemframställningar är till gagn för omförhandlingar av maktrelationer mellan olika politiska nivåer. År 2016 fick Karlshamns kommun förfrågan av Nord Stream AG att upplåta sin hamn för lagring av rör till bygget av gasledningen. LÄS MER